Våg å vite-prisen til sosiologistudent

Sosiologistudent Liridona Gashis får Årets Våg å vite-pris for sin studie av politiets utlendingsinternat på Trandum.

Sosiologistudent Liridona Gashis får Årets Våg å vite-pris for sin studie av politiets utlendingsinternat på Trandum.

- Det er veldig hyggelig å få en slik anerkjennelse. Jeg synes det er fint at dette viktige og lite belyste temaet får litt akademisk oppmerksomhet, sier Liridona Gashis, som er en av årets fire Våg å vite-prisvinnere.

Liridona Gashis får Våg og vite-prisen for sin masteroppgave i sosiologi: «Fengslet på kanten av det norske riket: En studie av politiets utlendingsinternat på Trandum». Prisen er innenfor kategorien «Development geography; organisasjon, ledelse og arbeid; sosiologi; samfunnsgeografi; sosialantropologi»    

- Hvorfor valgte du dette emnet?

- Det er det flere grunner til. Trandum berører flere aspekter av sosiologien som jeg er interessert i. Det er også begrenset med forskning om Trandum, noe som gjorde meg veldig nysgjerrig på denne institusjonen. På den tiden da jeg valgte tema for masteroppgaven, hadde det også akkurat vært opprør på Trandum – dette økte nysgjerrigheten min.

- Hva er det viktigste du har kommet fram til i masteroppgaven?

- Det er særlig to funn jeg synes er spennende og viktige. Det ene er den store betydningen tid har for innsatte i slike institusjoner, et fenomen som kanskje ofte tas for gitt. Det har vært interessant å belyse hvordan selv de minste bagatellene kan få stor betydning i en slik type institusjon.

Et annet interessant aspekt er hvordan det «større systemet» er med på å generere de dype konfliktene. Av mediene omtales ofte konfliktene på Trandum som om de utelukkende skulle være et resultat av misnøye med internatet. Mine funn avkrefter ikke at det er misnøye med internatet, men de peker samtidig på at hovedproblemet ligger i det større systemet som har bestemt at de skal oppholde seg på internatet og – viktigere – forlate landet. Slik sett skal internatet ivareta en nesten umulig oppgave.

- Hva er framtidsplanene dine?

- Som person er jeg ganske nysgjerrig av meg og jeg interesserer meg derfor for mye. Jeg kunne egentlig tenke meg å drive med mye forskjellig. Men jeg er aller mest interessert i marginaliserings- og kriminalitetsfeltet og håper jeg får muligheten til å jobbe med det i fremtiden. Om det blir i eller utenfor akademia, gjenstår å se.

Utdrag fra begrunnelsen:  

Liridona Gashis oppgave er basert på et krevende feltarbeid på Politiets utledningsinternat, Trandum. Institusjonen har vært utsatt for mye kritikk de siste årene.Forskning på slike institusjoner er regulert av et komplekst regelverk, men gjennom systematisk arbeid overfor Justisdepartementet, Politidirektoratet og institusjonen selv - som alle viste stor åpenhet - fikk Gashi til slutt tilgang.Hun maktet å etablere tillit hos både de innsatte og ansatte, og fikk slik svært rike data om institusjonens indre liv. Et feltarbeid av denne type er uvanlig i master-sammenheng. Gjennom solide og teoretisk motiverte analyser makter hun å gi et unikt innsyn i en institusjon som har blitt et sentralt redskap innen norsk flyktningpolitikk. Hun viser hvordan konflikter genereres og trekker selvstendige slutninger om mulige veier å gå for å få institusjonen til å fungere bedre. Gashi har mot til å levere egne perspektiver på et felt hvor mange har sterke meninger – ofte uten sterk faglig substans.

 

Av Gro Lien Garbo
Publisert 17. nov. 2016 15:02 - Sist endret 30. jan. 2018 10:31