Aktuelt - Side 7

Publisert 2. des. 2015 11:05

Minoritet- og majoritetselever kan klumpe seg sammen på ulike skoler, selv om foreldrene er positive til et flerkulturelt skolesystem, skriver Edvard N. Larsen i en kronikk i Aftenposten.

Les kronikken på aftenposten.no

Publisert Nov. 13, 2015 1:25 PM

Seeing possibility in unlikely places is arguably at the very heart of transformation. With global environmental problems, including climate change, we are confronted with an unprecedented sense of urgency. Such a sense of urgency can be motivating, but also debilitating. Perhaps it is the slow and artistic transformation of the everyday that is truly critical. Art opens up opportunity to create moments in the city, a momentary disruption to material and human flows.  It slows us down or even stops us for a moment, and sometimes presents us with a new perspective.  The art of transformation in urban areas will be realised by creating moments of possibility.

Read the full blog entry by Emma Arnold and Karen O Brien on the Urbanization and Global Environmental Change blog

Publisert 13. nov. 2015 10:37

Emma Arnold & Karen O’Brien have written an article on transforming the urban landscape towards sustainability on the  Urbanization and Global Environmental Change blog.

Read the article at ugecviewpoints.wordpress.com

Publisert 12. nov. 2015 13:58

"Folk forbindes, folk påvirker, folk vil noe. We matter! Vi ønsker ikke en fire grader varmere verden", sier Karen O'Brien i Harvest as.

Les artikkelen på harvest.as

Katrine Fangen
Publisert 11. nov. 2015 14:30

- Etter fire år i ledelsen har jeg funnet ut at jeg synes universitetspolitikk er spennende, sier Katrine Fangen. Fra neste år tar hun over som instituttleder på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi etter Per Gunnar Røe.

Publisert Nov. 6, 2015 12:37 PM

Women have higher levels of sick leave than men, but it's not a higher work load that is to blame, according to new research. If we are to understand the causes of women's high levels of sick leave we must look beyond the workplace, says researcher Anne May Melsom.

Publisert 26. okt. 2015 18:00

Hvilken rolle spiller foreldres valg av skoler for etnisk skolesegregering? spør vinner av Våg å vite-prisen 2015, Edvard Nergård Larsen, i sin masteroppgave.

Publisert 26. okt. 2015 17:59

- Det som har overrasket meg mest av mine analyser er hvor følsomme samfunnsfenomener er for små endringer i individers oppførsel, sier Våg å vite-prisvinner, Edvard Nergård Larsen.

Publisert Oct. 24, 2015 8:34 AM

Parents on Oslo’s East side have little reason to fear that a high proportion of immigrant pupils in schools in itself hampers student performance, according to new research.

Publisert 24. sep. 2015 10:49

Vi må innse at det er stormakter med ulik form for kapitalisme som vil forhandle fram løsningene, skriver Lars Mjøset i en kronikk i Klassekampen.

Les kronikken i pdf her

Publisert 17. sep. 2015 08:16

Globale utfordringer er ett av flere satsingsområder for de sosiologiansatte ved vårt institutt, og globale perspektiver er også en naturlig del av sosiologipensum, og i de senere år i langt større grad enn tidligere, skriver Katrine Fangen.

Les innlegget på aftenposten.no

Publisert 1. sep. 2015 09:00

Migrasjonen vil fortsette i en omfattende skala i mange år fremover, sier Grete Brochmann, og det er uklokt å tvinge land til å ta imot flyktninger de absolutt ikke vil ha.

Les artikkelen på aftenposten.no

Publisert 22. juni 2015 14:01

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal se på ulike ordninger rettet mot barnefamilier og gi en vurdering av hvorvidt ordningene fungerer på best mulig måte. Professor Anne Lise Ellngsæter ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skal lede utvalget.

Publisert 4. juni 2015 14:36

Norskfødte med innvandrerforeldre har et sterkt utdanningsdriv forklarer Gunn Elisabeth Birkelund. Hindringene kommer når de skal ut i arbeidslivet. Ved overgangen fra utdanning til arbeidsliv finner vi diskriminering.

Les artikkelen på Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forsknings nettside

Publisert 4. juni 2015 14:28

I år skulle FNs åtte tusenårsmål fra 2000 realiseres. Professor i samfunnsgeografi, Jan Hesselberg, mener tusenårsmålene ikke har minsket gapet mellom verdens rike og fattige.

Les artikkelen på universitas.no

Publisert 28. mai 2015 11:10

Stadig flere land diskuterer nå om det er trygt å gi avslag til eritreiske asylsøkere – på falske premisser, skriver Tone Liodden i en kronikk I Klassekampen.

Les kronikken på pdf

Publisert 13. apr. 2015 08:58

Alle sykdommer skal behandles likt, men noen sykdommer er likere enn andre. Hvorfor er det så mye mer stas å behandle hjerteinfarkt enn fibromyalgi? Og hvorfor skal funksjonshemmede måtte gjøre utrolige ting med kroppen sin for å være til inspirasjon for andre? Jan Grue og Dag Album snakker om sykdom og stigma I Søndagsavisa.

Hør sendingen på radio.nrk.no

Publisert 13. apr. 2015 08:20

Fafos internasjonal konferanse med blant annet Gunn Elisabeth Birkelund sendes direkte på FAFO-TV mandag 13. april

For mer informasjon se fafo.no

Publisert 10. apr. 2015 08:33

Sverre Kokkin har vært i samtale med Willy Pedersen om hvordan han ble rekruttert inn i Pellegruppa, om organisasjonsformen, måten de arbeidet, og om hvordan de prøvde å sikre seg mot infiltrasjon og angivere.

Les artikkelen på www.uniforum.uio.no

Publisert 9. apr. 2015 14:38
Publisert 8. apr. 2015 10:47

Mari Lande With og Arne Mastekaasa har hun sett på hvilken effekt karakterkravene fra 2005 hadde på rekrutteringen blant ulike grupper søkere til lærerutdanningen.

Les artikkelen på forskning.no

Publisert 11. mars 2015 12:15

Hvis Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti finner sammen både i alkohol- og narkotikapolitikken, kan ringvirkningene bli store. Willy Pedersen har skrevet kronikk i Aftenposten.

Les kronikken på aftenposten.no

Publisert 10. mars 2015 08:27

Færre menn får lungekreft enn før, men nå er røyking blitt et klasseproblem forklarer  Willy Pedersen i NRK Nyhetsettermiddag.

Hør intervjuet på NRK Nyhetsettermiddag

Publisert 9. mars 2015 08:32

Redaktør Karin Widerberg innleder med å si litt om hensikten med boka og arbeidet med den. Lansering finner sted i Akersgata 47/49,Oslo Thursday 19 March 2015, kl. 17:00-9:00.

Mer informasjon og påmelding til arrangementet

Publisert 9. mars 2015 08:21

Den velutdannede, hvite delen av befolkningen med relativt høy inntekt går foran når det gjelder holdninger til cannabis, ifølge Willy Pedersen. – De har et mer realistisk bilde av skadevirkningene enn resten av befolkningen.

Les saken på forskning.no