Aktuelt - Side 6

Publisert 23. feb. 2015 09:49

Den naturalistiske vendingen stiller norske samfunnsvitere overfor en stor og spennende oversettelsesoppgave. Noen er i gang, de fleste ikke. Gunnar C. Aakvaag har skrevet kronikk I Morgenbladet.

Les kronikken på morgenbladet.no

Publisert 3. feb. 2015 10:11
Publisert 14. jan. 2015 10:21

Tror islamkritikerne som marsjerer i Oslo at demonstrasjoner mot islam bidrar til å øke mulighetene for innvandrere i det norske arbeidsmarkedet? Gunn Elisabeth Birkelund svarer Pergida-bevegelsen.

Les debattinnlegget på aftenposten.no

Publisert Jan. 9, 2015 9:53 AM

Drugs are usually associated with vulnerable social groups. New research reveals that amphetamine, however, is used by some in physically demanding manual jobs - to sustain long working hours.

 

Publisert 8. jan. 2015 12:38

I Klassekampen skriver Håkon Larsen at Kulturpolitikerne anser det som viktig at kunsten når ut til mange, fordi de har tiltro til at kunst og kultur kan berike menneskers liv og på sikt bidra til mer opplyste og kritiske borgere.

Les hele teksten på pdf

Publisert 15. des. 2014 09:17

Norge er et rikt samfunn og det påvirker alles levekår. Men klasseskillene i Norge er større enn de fleste tror, og gjør seg gjeldende på en rekke områder av livet, sier Magne Flemmen i Aftenposten.

Les artikkelen på aftenposten.no

Publisert Dec. 12, 2014 2:14 PM

Fighting for the rights of migrant workers in China - without over-stepping the limits of what the authorities allow - is a difficult balancing act. But grassroots organizations are becoming increasingly brave, a new doctoral thesis shows.

Publisert 11. des. 2014 08:18

Det alkoholfrie utestedet Sober i Stockholm er blitt en hit og har fulle hus. Willy Pedersen tror trenden også kan slå an i Norge.

Les artikkelen på www.vl.no

Publisert 5. des. 2014 11:26

Er vi hva vi gjør, eller gjør vi hva vi er? Akademisk utdannelse fremstår som noe man enten var dum nok til å velge bort, eller for dum til å komme inn på. Jørn Ljunggren skriver debattinnlegg I Morgenbladet.

Les debattinnleggen på morgenbladet.no

Publisert 4. des. 2014 08:16

En nettbokutgave om kritisk samfunnsvitenskap, basert på den tverrfaglige stormønstringen under 50- års jubileet i 2013,  foreligger nå. Redaktør er Ragnvald Kalleberg, som samlet trådene både under jubileet og i boka.

Publisert 4. des. 2014 07:55

Ragnvald Kalleberg has contributed Chapter 12. Scholarly texts’ influence on the 2004 revision of the Norwegian Constitution’s Article 100 to this new volume about the Norwegian constitution. The book will be launched at the Faculty of Law, UiO, on 5th December.

Publisert Dec. 2, 2014 11:19 AM

Norwegian women who choose to have children say goodbye to exciting career opportunities. Men, on the other hand, work on.

Publisert Nov. 27, 2014 11:17 AM

People love to reminisce about a rosy past. In his PhD thesis Hans Erik Næss shows that nostalgic memories are not an obstacle, but an important tool to further develop rallying.

Publisert 13. nov. 2014 13:08

To ganger i året kan masterstudenter som er tilknyttet Universitetet i Oslo søke stipend på kr 20 000,- for arbeidet med masteroppgaver med Oslorelevant tema. Det er også mulig for forskere å søke støtte.

Søk om midler

Publisert 13. nov. 2014 08:09

Oppland fylkeskommune ønsker å danne seg et bilde av hvordan bønder i fylket bruker kunnskap fra ulike kilder. Bjørnar Sæther skal se på hvordan læringen foregår i praksis hos et utvalg på 30-40 bønder med ulik produksjon i ulike deler av fylket.

Publisert 11. nov. 2014 13:51

Jeg dro til Berlin ikke lenge etter at muren falt, og bestemte meg for å gjøre feltarbeid der sier Katrine Fangen. For ungdom i tidligere Øst-Tyskland betydde murens fall mye større frihet, både til å mene hva de ville og konsumere hva de ville.

Les artikkelen på forskning.no

Publisert 11. nov. 2014 10:14

Ulike oppfatninger om hva konflikten handler om, et komplisert forhold mellom Obama og Netanyahu og uenighet om modellen for konfliktløsning er noen av årsakene til hvorfor USA mislykkes som fredsaktør. 

Publisert 10. nov. 2014 09:08

– Vi tror diskriminering er en viktig forklaring. Det er ikke tvil om at norske arbeidsgivere forskjellsbehandler, sier Gunn Elisabeth Birkelund.

Les artikkelen på Forskning.no

Publisert 5. nov. 2014 09:07

For første gang har norske forskere vært med på arbeidet med FNs klimapanels synteserapport. Rapporten ble nylig lansert i Oslo av professor Karen O'Brien og forskningsleder Jan Fuglestvedt.

Les nyhetssaken på forskningsradet.no

Bilde fra juli 2014 da Palestina-komiteen arrangerte en markering foran Stortinget
Publisert 31. okt. 2014 09:06

En norsk anerkjennelse av Palestina vil trolig hverken styrke eller svekke mulighetene for at fredsprosessen gjenopptas.

Publisert 31. okt. 2014 08:46

I et forsvar for dagens ordning hvor ledere på UiO er valgt I en demokratisk prosess sier Karin Widerberg, «En valgt leder har en prinsipiell mulighet til å verne om universitetets autonomi som en ansatt leder ikke har.»

Les debattinnleggen på morgenbladet.no

Publisert 30. okt. 2014 11:09

Professor Karen O’Brien har deltatt i forfattergruppen for denne synteserapporten. Sammen med medforfatter Jan Fuglestvedt (CICERO) legger hun frem hovedfunnene fra rapporten i Miljødirektoratets lokaler i Oslo. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft mottar rapporten.

Publisert 23. okt. 2014 11:19

Karen O'Brien er bidragsyter I sessionen Klimautfordringen i kortversjon i IPCC sepesialseminar på Zero-konferansen der forskerne oppsummerer de viktigste funnene i siste del av den femte hovedrapporten om klimaet som I begynnelsen av november skal publiseres av FNs klimapanel.

Les mer om seminaret på miljodirektoratet.no

Publisert 23. okt. 2014 10:23

Samfunnsgeografi er endelig en del av sv-fak i  Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV). Jan Hesselberg har skrevet en kort oppsumering av fagets historie så langt.

Les artikkelen på muv.uio.no

Publisert 23. okt. 2014 08:21

"Skal du bli en rik næringslivstopp, bør du helst ha superrike foreldre" sier Marianne Nordli Hansen I en artikkel på forskning.no

Les artikkelen på forskning.no