Aktuelt - Side 5

To skoleelever fra Blindern videregående
Publisert 16. feb. 2016 09:43

Denne måneden tok Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i mot 240 elever fra Blindern videregående skole. Elevene skal få smaken på universitetet og lære både om forhandlinger og om avtaler mellom fattige land og EU.

Publisert 12. feb. 2016 08:21

Dypt inne i kontorene på Blindern skjuler det seg ett stipend for masterstudenter som skriver om Oslo.  I snitt gir vi ut tjue stipender i året, det betyr ti på våren og ti på høsten, sier Lise Kjølsrød, faglig leder for Osloforskning,

Les artikkelen på universitas.no

Publisert 9. feb. 2016 11:04

Oljeinntektene stuper, arbeidsløsheten øker og flyktningstrømmen er enorm. Nå skal Grete Brochmann redde velferdsstaten.

Les intervju med Universitas på universitas.no

Publisert 4. feb. 2016 10:53

1. februar samla forskarane seg for første gong i det nye senteret for forsking på høgreekstremisme som er lagt til Universitetet i Oslo.

Les saken i uniforum

Publisert 15. jan. 2016 08:16

"Vi har jo hatt en ganske god utvikling i flere tiår, men det ser ut til at det er vanskelig å få de 13 prosentene som fortsatt røyker til å kutte ut, sier rusforsker Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo."

Les saken på www.nrk.no

Publisert 14. jan. 2016 12:49

NRK Kunnskapskanalen har sendt denne filmen laget av SV-fakultetet der Willy Pedersen er i samtale med Sverre Kokkin, den siste gjenlevende medlem av Pellegruppa.

Se filmen på tv.nrk.no

Publisert 18. des. 2015 14:30

Regjeringen har i dag oppnevnt et ekspertutvalg, ledet av Grete Brochmann, for å se på hvilke langsiktige konsekvenser høy innvandring har for samfunnet, og hvilke tiltak som kan bidra til rask integrering og yrkesdeltakelse blant innvandrere og flyktninger.

Les mer på www.regjeringen.no

Publisert 18. des. 2015 09:52

ISS har fått finansiering for et prosjekt som skal sette søkelyset på noen av de viktigste utfordringene vi møter når vi skal redusere transportomfanget i dagens byregioner. Prosjekt vil ledes av Per Gunnar Røe

Publisert 2. des. 2015 11:05

Minoritet- og majoritetselever kan klumpe seg sammen på ulike skoler, selv om foreldrene er positive til et flerkulturelt skolesystem, skriver Edvard N. Larsen i en kronikk i Aftenposten.

Les kronikken på aftenposten.no

Publisert Nov. 13, 2015 1:25 PM

Seeing possibility in unlikely places is arguably at the very heart of transformation. With global environmental problems, including climate change, we are confronted with an unprecedented sense of urgency. Such a sense of urgency can be motivating, but also debilitating. Perhaps it is the slow and artistic transformation of the everyday that is truly critical. Art opens up opportunity to create moments in the city, a momentary disruption to material and human flows.  It slows us down or even stops us for a moment, and sometimes presents us with a new perspective.  The art of transformation in urban areas will be realised by creating moments of possibility.

Read the full blog entry by Emma Arnold and Karen O Brien on the Urbanization and Global Environmental Change blog

Publisert 13. nov. 2015 10:37

Emma Arnold & Karen O’Brien have written an article on transforming the urban landscape towards sustainability on the  Urbanization and Global Environmental Change blog.

Read the article at ugecviewpoints.wordpress.com

Publisert 12. nov. 2015 13:58

"Folk forbindes, folk påvirker, folk vil noe. We matter! Vi ønsker ikke en fire grader varmere verden", sier Karen O'Brien i Harvest as.

Les artikkelen på harvest.as

Publisert Nov. 6, 2015 12:37 PM

Women have higher levels of sick leave than men, but it's not a higher work load that is to blame, according to new research. If we are to understand the causes of women's high levels of sick leave we must look beyond the workplace, says researcher Anne May Melsom.

Publisert 26. okt. 2015 18:00

Hvilken rolle spiller foreldres valg av skoler for etnisk skolesegregering? spør vinner av Våg å vite-prisen 2015, Edvard Nergård Larsen, i sin masteroppgave.

Publisert 26. okt. 2015 17:59

- Det som har overrasket meg mest av mine analyser er hvor følsomme samfunnsfenomener er for små endringer i individers oppførsel, sier Våg å vite-prisvinner, Edvard Nergård Larsen.

Publisert Oct. 24, 2015 8:34 AM

Parents on Oslo’s East side have little reason to fear that a high proportion of immigrant pupils in schools in itself hampers student performance, according to new research.

Publisert 24. sep. 2015 10:49

Vi må innse at det er stormakter med ulik form for kapitalisme som vil forhandle fram løsningene, skriver Lars Mjøset i en kronikk i Klassekampen.

Les kronikken i pdf her

Publisert 17. sep. 2015 08:16

Globale utfordringer er ett av flere satsingsområder for de sosiologiansatte ved vårt institutt, og globale perspektiver er også en naturlig del av sosiologipensum, og i de senere år i langt større grad enn tidligere, skriver Katrine Fangen.

Les innlegget på aftenposten.no

Publisert 1. sep. 2015 09:00

Migrasjonen vil fortsette i en omfattende skala i mange år fremover, sier Grete Brochmann, og det er uklokt å tvinge land til å ta imot flyktninger de absolutt ikke vil ha.

Les artikkelen på aftenposten.no

Publisert 22. juni 2015 14:01

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal se på ulike ordninger rettet mot barnefamilier og gi en vurdering av hvorvidt ordningene fungerer på best mulig måte. Professor Anne Lise Ellngsæter ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skal lede utvalget.

Publisert 4. juni 2015 14:36

Norskfødte med innvandrerforeldre har et sterkt utdanningsdriv forklarer Gunn Elisabeth Birkelund. Hindringene kommer når de skal ut i arbeidslivet. Ved overgangen fra utdanning til arbeidsliv finner vi diskriminering.

Les artikkelen på Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forsknings nettside

Publisert 4. juni 2015 14:28

I år skulle FNs åtte tusenårsmål fra 2000 realiseres. Professor i samfunnsgeografi, Jan Hesselberg, mener tusenårsmålene ikke har minsket gapet mellom verdens rike og fattige.

Les artikkelen på universitas.no

Publisert 28. mai 2015 11:10

Stadig flere land diskuterer nå om det er trygt å gi avslag til eritreiske asylsøkere – på falske premisser, skriver Tone Liodden i en kronikk I Klassekampen.

Les kronikken på pdf

Publisert 13. apr. 2015 08:58

Alle sykdommer skal behandles likt, men noen sykdommer er likere enn andre. Hvorfor er det så mye mer stas å behandle hjerteinfarkt enn fibromyalgi? Og hvorfor skal funksjonshemmede måtte gjøre utrolige ting med kroppen sin for å være til inspirasjon for andre? Jan Grue og Dag Album snakker om sykdom og stigma I Søndagsavisa.

Hør sendingen på radio.nrk.no

Publisert 13. apr. 2015 08:20

Fafos internasjonal konferanse med blant annet Gunn Elisabeth Birkelund sendes direkte på FAFO-TV mandag 13. april

For mer informasjon se fafo.no