Formødrenes stemmer - Kvinneliv rundt stemmerettten

I boka Formødrenes stemmer. Kvinneliv rundt stemmeretten, har ti profilerte norske kvinner skriver om sine formødre som fikk stemmerett i 1913. Anne Krogstad har, sammen med Hanne Marthe Narud, bidratt med en artikkel som rammer inn disse kvinnelivene: "100 år med kvinners stemmerett".

Les mer på www.pax.no

I 1913 fikk norske kvinner stemmerett på lik linje med menn. I artikkelen gis et 100-årsperspektiv på hva dette har betydd politisk. Vi følger kvinners manøvrering og alliansebygging i stemmerettsdebattene rundt 1900, vi sporer deres stadig økende politiske representasjon og valgdeltakelse, og vi dokumenterer hvordan de har benyttet sin stemme i de drøye 100 årene som har gått – i alt fra alkoholsaker til likestillingsspørsmål. Kapitlet viser at kvinnene sakte, men sikkert, er kommet opp på samme nivå som menn hva valgdeltakelse angår, men at de gjør til dels andre partipolitiske valg enn menn. Fra tidligere å være orientert mot konservative og religiøse partier, er de fra midten av 1900-tallet blitt mer tilbøyelige til å velge venstreorienterte partier.

Dette har blant annet sammenheng med kvinners verdiorientering og deres syn på offentlige versus private løsninger i samfunnet. De senere år er også synet på økonomisk utjevning, miljøvern, innvandring, utenrikspolitikk og likestilling noe som skiller kvinners stemmegivning fra menns.

 

INNHOLD

Forord

Gro Hagemann:
Det moderne gjennombruddets døtre. Kvinneliv og kvinnekår rundt forrige århundreskifte

Liv Marie Austrem:
Eit rom på jorda

Ingun Bruskeland Amundsen:
Røde Marie

Kari Gåsvatn:
Hun hadde broka på

Audgunn Oltedal:
Stri samfunnsbyggjar

Gro Holm:
Anna Sæta – en avlyst klassereise

Erika Jahr:
Jordmor og husfrue

Gro Hagemann:
Fra Grue til Øvrebyen

Guri Hjeltnes:
Drømmen om Sorø

Ragnhild Moy:
Koldjomfru og byhusmor

Arnhild Skre:
Oldemor og imperialismen

Hanne Marthe Narud og Anne Krogstad:
Hundre år med kvinners stemmerett

Audgunn Oltedal og Arnhild Skre:
Er vi der nå?
 

Publisert 10. jan. 2013 10:47 - Sist endret 10. jan. 2013 11:13