Artikler - Side 7

Publisert 24. mars 2011 10:03

Geoforum, In Press, Corrected Proof, Available online 16 March 2011 Bjørnar Sæther, Arne Isaksen, Asbjørn Karlsen

Publisert 21. mars 2011 17:17

This article examines overtime regulations in the banking sector in Ireland, Norway and Sweden since 1980, to assess whether different modes of decentralized bargaining produce different outcomes. Ireland can be considered a case of unorganized decentralization, while Norway and Sweden represent slightly different modes of organized decentralization. 

Publisert 15. mars 2011 10:49

Jon Rogstad har sammen med Gunnar Myrberg ved Uppsala Universitet skrevet ”Patterns of Participation. Engagement among ethnic Minorities and the Native Population in Oslo and Stockholm”, i Laura Morales og Marco Giugni (red.), Social Capital, Political Participation and Migration in Europe. Making Multicultural Democracy Work?, publisert hos Palgrave.

Publisert 22. feb. 2011 15:52

Anne Lise Ellingsæter har skrevet artikkelen Symmetriske foreldreskap – politiske forhindringer i siste utgave av Tidsskrift for samfunnsforskning.

Artikkelen kan leses her

Publisert 9. feb. 2011 12:32

Exploring New Sites and Methods When Investigating the Doings of Gender, Class and Ethnicity. The article is written by Karin Widerberg.

Publisert 7. feb. 2011 13:26

Tone Knudsen Haarr og Anne Krogstad har skrevet artikkelen "Myten om den norske kultureliten" i siste nummer av Sosiologisk tidsskrift, nr. 1, 2011.

Artikkel i fulltekst

Publisert 25. jan. 2011 10:05

Professor Fredrik Engelstad har sammen med Kari Steen-Johnsen skrevet denne innledningen til spesialnummeret av Nordiske Organisasjonsstudier,  om ”hybride organisasjoner”.

Nordiske Organisasjonsstudier 12 (3) :3-7

Publisert 14. jan. 2011 08:59

Anne Krogstad og Aagoth E. Storvik har skrevet artikkelen "Reconsidering Politics as a Man's World: Images of Male Political Leaders in France and Norway" i siste nummer av Historical Reflections/Reflexions Historiques. Nummeret omhandler eliter og representasjon. 

Publisert 12. jan. 2011 10:22

Temaredaktør: Håkon Larsen

Publisert 15. des. 2010 10:48

Cathrine Holst har skrevet lederen i denne utgaven av Nytt Norsk Tidsskrift, og Willy Pedersen har bidratt med artikkelen Sosiologi i gettoen og debattinnlegget Papes påfunn, Sirus problem.

Publisert 14. des. 2010 10:07

Cannabiskultur i Norge, geografisk fordelingspolitikk og endringer i nettverksmønstre er blant temaene i årets siste utgave av Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS).

Publisert 13. des. 2010 10:50

Stipendiat Heidi Nicholaisen har sammen med James Arrowsmith, Barbara Bechter og Rosa Nonell skrevet artikkelen for The International Journal of Human Resource Management.

Publisert 22. nov. 2010 09:01

Ragnvald Kalleberg har bidratt med kapitlet "The Ethos of Science and the Ethos of Democracy" i en ny artikkelsamling rediget av Craig Calhoun. Robert K. Merton: Sociology of Science and Sociology as Science. New York: Columbia University Press.

Publisert 19. nov. 2010 08:34

Arnlaug Leira har bidratt med kapitlet The Childcare Transition in Scandinavia: Family Change and Policy Reform.

Mer informasjon om boka finner du på forlagsside.

Publisert 5. okt. 2010 00:00

Atle Wehn Hegnes har bidratt med kapitlet 'Der Schutz der geographischen Nahrungsmittelherkunft in Norwegen als Ubersetzungs- und Transformationsprozess' i 'Essen in Europa Kulturelle »Rückstände« in Nahrung und Körper'.

Publisert 28. sep. 2010 13:55

Flere av instuttets ansatte har bidratt i det tredje nummeret av Nytt Norsk Tidsskrift.

Publisert 28. sep. 2010 00:00

Torben Hviid Nielsen bidrar med essayet “Lykke Pers ulykke. Om moderniteter, identiteter og egentlighed” til Rasmus Antoft, Michael Hviid Jacobsen & Lisbeth B. Knudsen (red.): Den poetiske fantasi – samfundsvidenskab gennem fiction, Aalborg Universitetsforlag.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stipendiat ved ISS, Øyvind Nicolay Wiborg, har sammen med Rasmus Juul Møberg, Aalborg University, Denmark, skrevet en artikkel om i hvilken grad sosial bakgrunn kan ha betydning for arbeidsledighet. Med utgangspunkt i data fra Norge og Danmark, gis det en sammenligning. Artikkelen har nylig blitt publisert i tidsskriftet, "Work, Employment and Society".

Tidskriftsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Hvordan organiserer samboere og gifte par sin økonomi? Spiser den ene biff mens den andre spiser grøt? En ny artikkel av Torkild Hovde Lyngstad, publisert i European Sociological Review, tar opp dette.

Mer informasjon om artikkelen finnes på https://academic.oup.com/esr/article/27/5/624/596670/Pooling-of-Economic-Resources-A-Comparison-of

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Senior researcher and head of the research project EUMARGINS Katrine Fangen has written an article on social exclusion and inclusion of young immigrants, which has recently been published in the Nordic Journal of Youth Research

Journal homepage

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professor i samfunnsgeografi, Kristian Stokke, har sammen med tidligere masterstudent, Jane Vogt Evensen, skrevet en artikkel om politiske utfordringer ved å gjennomføre et behandlingsprogram for HIV/AIDS i Sør-Afrika. Artikkelen ble nylig publisert i Journal of Southern African Studies.

Tidsskriftside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stipendiat ved ISS, Håkon Larsen, har skrevet en artikkel om forskjellige legitimeringsstrategier brukt av Norsk Rikskringkasting (NRK) og Sveriges Television AB - SVT. Artikkelen har blitt publisert i tidsskriftet "Media, Culture & Society".

tidsskriftside

 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stipendiat ved ISS, Mariann Stærkebye Leirvik, har skrevet en artikkel som retter søkelyset mot hvorfor det oppleves som viktig å innfri foreldrenes utdanningsønsker, og hva foreldrene gjør for å påvirke de unges utdanningsvalg. Artikkelen baserer seg på dybdeintervjuer med 23 unge norske med indisk og pakistansk bakgrunn. Artikkelen har nylig blitt publisert i Tidsskrift for ungdomsforskning

Tidsskriftside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Cathrine Holst debuterer som redaktør av Nytt Norsk Tidsskrift med et dobbeltnummer om Norge og verden, vitenskap og samfunn, kriser, klasser, dannelse, dop – og en hel del annet.

Aftenposten kommenterer den nye redaksjonen, mens Dagbladet drøfter Helene Aarseths artikkel om likestilte middelklasseforeldre som jobber altfor mye.

Publisert 22. sep. 2010 12:11

Torben Hviid Nielsens intervju med Jürgen Habermas: ”Diskursethik und Gesellschaftstheorie“ inngår i dennes Philosophische Texte, Band 3, Diskursetik. Studienausgabe. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main.