English version of this page

Publikasjoner - Side 15

Publisert 15. des. 2010 10:48

Cathrine Holst har skrevet lederen i denne utgaven av Nytt Norsk Tidsskrift, og Willy Pedersen har bidratt med artikkelen Sosiologi i gettoen og debattinnlegget Papes påfunn, Sirus problem.

Publisert 14. des. 2010 10:07

Cannabiskultur i Norge, geografisk fordelingspolitikk og endringer i nettverksmønstre er blant temaene i årets siste utgave av Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS).

Publisert 13. des. 2010 10:50

Stipendiat Heidi Nicholaisen har sammen med James Arrowsmith, Barbara Bechter og Rosa Nonell skrevet artikkelen for The International Journal of Human Resource Management.

Publisert 22. nov. 2010 13:40

Rapporten «Skolesegregering - et problem?» viser at andelen minoriteter på skolen har svært liten betydning for elevenes prestasjoner, både på ungdomsskolen og i videregående. Gunn Elisabeth Birkelund ved UiO håper den nye rapporten vil føre til at den politiske diskusjonen i større grad bygger på faktisk kunnskap om hvordan situasjonen er. 

Publisert 22. nov. 2010 09:01

Ragnvald Kalleberg har bidratt med kapitlet "The Ethos of Science and the Ethos of Democracy" i en ny artikkelsamling rediget av Craig Calhoun. Robert K. Merton: Sociology of Science and Sociology as Science. New York: Columbia University Press.

Publisert 19. nov. 2010 08:34

Arnlaug Leira har bidratt med kapitlet The Childcare Transition in Scandinavia: Family Change and Policy Reform.

Mer informasjon om boka finner du på forlagsside.

Publisert 17. nov. 2010 08:53

Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet

Temaet i denne boka er barns levekår, og hvordan deres levekår og livssituasjon som barn innvirker på deres liv som voksne.

Publisert 17. nov. 2010 08:53

Er det blitt «normalt» å røyke hasj? Hva er forholdet mellom en idealistisk cannabiskultur og en kynisk og profittorientert cannabisøkonomi? Hva innebærer de nye trendene knyttet til hjemmedyrking og medisinsk bruk av cannabis? Hvordan bør en fornuftig politikk utformes?

Boken er skrevet av Sveinung Sandberg og Willy Pedersen.

Publisert 17. nov. 2010 08:53

Kulturforståelse som maktanalyse Fredrik Engelstad

Makt trer frem, og den er skult. Makt hviler på hierarkier, institusjoner og kontroll over sosiale ressurser, men også på tegn, symboler og ytringer. De inngår i nesten all maktutøvelse, og skaper egne former for makt gjennom beskrivelser og forståelsesformer som henviser og overtaler, forklarer og forfører.

Publisert 16. nov. 2010 16:32

Invitasjon til sosiologi

Visste du at den amerikanske sosiologen Robert Mertons teori om utilsiktede konsekvenser kan bidra til å forklare den noe snodige klesmoten blant svenske danseband på slutten av 1970-tallet? Eller at Pierre Bourdieu muligens hadde løsningen på hvorfor elektriske biler aldri ble noen suksess? Dette, samt hvordan globalisering kan forklares via en tekopp, og en rekke andre originale spørsmål kan du lese om i denne boken.

Boken er skrevet av stipendiat Hans Erik Næss.

Publisert Oct. 10, 2010 11:19 AM
Publisert Oct. 10, 2010 11:19 AM

Per J. Otnes   

Oslo: Solum forlag 2004   

ISBN/ISSN: 82-560-1449-0

Publisert Oct. 10, 2010 11:19 AM

Kristian Stokke and Peris Jones (editor)  

Leiden, Boston: Martinius Nijhoff publishers 2005    ISBN/ISSN: 90 04 14821 3    

Publisert Oct. 10, 2010 11:19 AM

Bjørnar Sæther   

Aldershot: Ashgate publishing company 2004   

ISBN/ISSN: 0-7546-4197-X

Publisert Oct. 10, 2010 11:19 AM

Kristian Stokke, John Harriss and Olle Törnquist (eds.)  

London: Palgrave-Macmillan 2004   

ISBN/ISSN: 1403934819

Publisert Oct. 10, 2010 11:19 AM

Sigurd Skirbekk   

Lanham,Md: University press of America 2005   

ISBN/ISSN: 0-7618-3061-8    

Publisert Oct. 10, 2010 11:19 AM

Arnlaug Leira   

Cambridge: Cambridge University Press 2002  

ISBN/ISSN: 0521571294

Publisert Oct. 10, 2010 11:19 AM

Victoria Ingrid Einagel, Liz Bondi, et al.  

England: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2002   

ISBN/ISSN: 0-7425-1561-3

Publisert Oct. 10, 2010 11:19 AM

Sigurd Skirbekk  

Moskva: Moskvaforlaget MIK 2003   

ISBN/ISSN: 5-87902-038-X

Publisert Oct. 10, 2010 11:19 AM

Ragnvald Kalleberg and Fredrik Engelstad (edit)  

Oslo: Universitetsforlaget AS 1999  

ISBN/ISSN: 82-00-12790-7

Publisert Oct. 10, 2010 11:19 AM

Hege M. Knutsen Jan Hesselberg, Rhys Jenkins, Jonathan Barton and Anthony Bartzokas  

Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limite 2002  

ISBN/ISSN: 1 84064 540 7  

Publisert Oct. 10, 2010 11:19 AM

Anne Krogstad, Kirsten Gomard (red.)  

Aarhus: Aarhus University Press 2001   

ISBN/ISSN: 87-7288-816-4

Publisert Oct. 10, 2010 11:19 AM

Fredrik Engelstad, Ragnvald Kalleberg, Arnlaug Leira, Grete Brochmann and Lars Mjøset (edit)  

Stamford, Connecticut: JAI PRESS INC 2000  

ISBN/ISSN: 0-7623-0679-3  

Publisert Oct. 10, 2010 11:19 AM

Arnlaug Leira and Thomas P. Boje (edtitors)  

London: Routledge 2000   

ISBN/ISSN: 0415235316    

Publisert Oct. 10, 2010 11:19 AM

Glenn R. Carroll og J. Richard Harrison

Princeton: Princeton University Press 2006 

ISBN/ISSN: ISBN: 0-691-12482-5