Deltakere i Produksjon, handel og forbruk mellom utviklingsland