Deltakere i Rollen av globale kjedeverdier i omstilling til bærkraft

Navn Telefon E-post Emneord
Milda Nordbø Rosenberg Stipendiat +47-22854165 97947785 m.n.rosenberg@sosgeo.uio.no Kaffe, Klimatilpasning, Verdikjeder, Afrika, Burundi, Utvikling