Deltakere i Fremtidens stemmer: Norske ungdommers verdier og visjoner om en fremtid med klimaendringer

Andre deltakere