English version of this page

Stipend

Osloforskning utlyser stipend til høyere grads studenter og forskere

To ganger i året kan masterstudenter søke stipend på kr 25 000,- for arbeidet med masteroppgaver med Oslorelevant tema. (Denne summen gjelder fra høsten 2016.) Det er også mulig for forskere å søke støtte og få innvilget en høyere sum.

Mange temaer og fagområder er aktuelle, og alle spennende prosjektforslag (5-7 sider) vil bli seriøst vurdert. Aktuelle temaer som kan nevnes er: helse, miljø og levekår, boligforhold, fremmede kulturer, historie, arkitektur, språk og politikk

Vi gjør oppmerksom på at søkere må være tilknyttet Universitetet i Oslo.

Søknadsfrister for stipend er:

  • 15. februar i vårsemesteret, og
  • 15. september i høstsemesteret.

For forskere gjelder følgende kriterier for tildeling av stipend fra Osloforskning:
- Spesifisering av aktivitetene/utgiftene som det søkes støtte til.
- Aktivitetene/utgiftene må skille seg fra aktivitetene/utgiftene som dekkes av annen finansiering.
 

Publisert 12. okt. 2010 10:31 - Sist endret 13. mars 2017 12:38