English version of this page

Hvordan søke om stipend?

Du kan søke om stipend to ganger i året. Stipend er på inntil kr 25 000,- for arbeidet med masteroppgaver. Det er også mulig for forskere å søke støtte og få innvilget en høyere sum.

Det er et ufravikelig krav at det er et Oslo-relevant tema.

 Følgende skal følge med søknaden:

 • Utfylt Søknadsskjema
 • Et sammendrag av prosjektskissen på maksimum 200 ord. Sammendraget leveres som en egen side - påført tittel på prosjektet, og søkers navn.
 • Egen prosjektbeskrivelse som er kort og presis, og er godt forankret i teori og metode. Må legge stor vekt på relevans til temaet "Oslo". Max. 5-7 sider med enkel linjeavstand.
 • Karakterutskrift fra lærestedet (i pdf eller fra vitnemålsportalen, ikke bilde eller skjermdump)
 • Anbefaling fra veileder.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 1. Prosjektets innhold og problemstilling (hva skal undersøkes)
 2. Relevans til Osloforskning
 3. Teori og metode
 4. Data som skal benyttes
 5. Om du er knyttet opp til et større prosjekt, i tilfelle hvilket
   

NB! Alle vedlegg lastes opp til nettskjema i pdf-format og vi vil motta søknaden elektronisk når du har trykket "Send"

 
Om du har spørsmål kontakt Katalin Godberg.

Publisert 12. okt. 2010 12:15 - Sist endret 8. sep. 2017 14:17