Presentasjon av Brochmann og Ellingsæters utvalgsarbeid

Velkommen til mandagslunsj! Grete Brochmann og Anne Lise Ellingsæter presenterer sitt utvalgsarbeid.

brochmann og ellingsater

Fotoillustrasjon: ISS/UIO

Grete Brochmann presenterer arbeidet med NOU 2017:2  Integrasjon og tillit: Langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Anne Lise Ellingsæter presenterer sitt arbeid med NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Lett servering.

Velkommen!

Publisert 4. mai 2017 10:50 - Sist endret 4. mai 2017 10:53