Middelklassens kultur

Ove Skarpenes presenterer funn fra prosjektet "Kunnskap og kultur i den øvre middelklassen i Norge"

I foredraget vil Skarpenes gå igjennom noen av tematikkene og hypotesene han og kolleger har arbeidet med i prosjeket Kunnskap og kultur i den øvre middelklassen i Norge.

Deretter vil empiriske data fra artikkelen Morality and the Middle Class: The European Pattern and the Norwegian Singularity bli presentert. Funnene fra artikkelen vil også bli diskutert i en historisk kontekst.

Publisert 11. feb. 2015 13:03 - Sist endret 13. sep. 2016 13:48