Oslo: segregasjon og reproduksjon

To nye arbeider om Oslo og sosial ulikhet. Terje Wessel: Økonomisk segregasjon i Oslo – mot nye kontraster.

Maren Toft: Omgitt av ressurser. Nabolagets betydning for senere overklasseposisjon

Publisert 5. juni 2014 13:04 - Sist endret 5. juni 2014 13:12