Makteliten i velferdsstaten - Offentlig forelesning

Offentlig forelesning i regi av Klasse- og eliteseminaret. Hva er det viktigste institusjonene og formene for kapital i den danske makteliten? I denne forelesningen vil Christoph Ellersgaard (Københavns Universitet) diskutere dette avgjørende spørsmålet ved å trekke på unike data om danske eliter.

Med inspirasjon fra C. Wright Mills og Pierre Bourdieu har Ellersgaard og hans kollega Anton Grau Larsen samlet inn informasjon om nettverkene og ressursene til de sentrale elitegruppene i det danske samfunnet. Kjernen av makteliten – og dens innbyrdes relasjoner – kartlegges med en nettverksanalyse av mer enn 5000 ulike ledende organer og arenaer i næringsliv, fagforeninger, organisasjoner, myndigheter, politikk, fond og kongefamilien. Bildet som framgår er av en konkurranseorientert velferdsstatselite, hvor næringslivet dominerer – men må samarbeide med den reformistiske delen av fagbevegelsen, politikere, embetsmenn og økonomer.

Forelesningen er basert på Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsens pågående studier av eliten i Danmark. Ellersgaard og Larsen har tidligere utgitt en rekke artikler om toppdirektører som del av den økonomiske eliten i Danmark.

Publisert 11. sep. 2014 14:09 - Sist endret 11. sep. 2014 14:09