2009

Tidligere

Tid og sted: 19. juni 2009 09:15, Auditorium 1, Helga Engs hus

Siviløkonom Tore Omholt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Samarbeid i sentrum – Et systemteoretisk perspektiv på sentrumsutvikling og kollektiv handlingskapasitet som grunnlag for lokal utvikling

Tid og sted: 12. juni 2009 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

Mag. art. Marte Feiring ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Sources of Social Reforms (1870-1970): The Rise of a Norwegian Normalisation Regime

Tid og sted: 15. mai 2009 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand. polit. Gunnar C. Aakvaag ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Frihet og demokrati i den sosiologiske diskursen om det moderne

Tid og sted: 13. feb. 2009 10:30, Auditorium 3, Helga Engs hus, Sem Sælandsvei 7

Cand.sociol. Elisabeth Fransson ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Fortidens tyngde – om selvarbeid under opphold og utflytting fra ungdomshjem.

Tid og sted: 6. feb. 2009 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.polit. Astrid Skatvedt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Alminnelighetens potensial. En sosiologisk studie av følelser, identitet og terapeutisk endring.