Arbeids-og organisasjonsliv

AO-seminaret er en seminarrekke som omhandler temaer innen arbeids- og organisasjonsliv og den nordiske modellen. Seminarmøtene er åpne for alle interesserte.

Standard tidspunkt for seminaret er tenkt mandager kl 14:15, men enkelte seminarer foregår på andre dager/tidspunkt.

Kommende

Tid og sted: 26. feb. 2018 14:15 - 16:00, HHH rom 221

Bernt Hagtvet deler sine refleksjoner over splittelsestendenser og fraksjonskamper i skandinavisk sosialdemokrati.

Tidligere

Tid og sted: 12. feb. 2018 14:15 - 16:00, HHH rom 221

Cathrine Holst presenterer manus i utarbeiding om betydningen av akademisk kunnskap i tenketanker.

Ta kontakt med arrangør for å få tilsendt paper. 

Tid og sted: 30. okt. 2017 14:15 - 16:00, HHH rom 221

Lars Klemsdal og Lars Erik Kjekshus presenterer manus i utarbeiding om betydningen av tillit i utformingen og innføringen av reformer i offentlig sektor.

Ta kontakt med arrangør for å få tilsendt paper. 

Anniken Haglund
Tid og sted: 28. aug. 2017 14:15 - 16:00, HHH rom 221

Anniken Hagelund presenterer paper.

Fredrik Engelstad
Tid og sted: 22. mai 2017 14:30 - 16:00, Rom 221, Harriet Holters Hus