Andre - Side 2

Tid og sted: 3. sep. 2014 10:15 - 12:00, Eilert Sundts hus, aud. 2

Geraldine Pratt er ny æresdoktor ved UiO. I denne åpne forelesningen tar hun for seg de langsiktige virkningene av midlertidig arbeidsinnvandring.

Tid og sted: 29. aug. 2014 12:15 - 13:00, auditorium 5 i Eilert Sundts

Det arrangeres tre prøveforelesninger 28. og 29. august i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å delta.

Tid og sted: 28. aug. 2014 12:15 - 13:00, auditorium 5 i Eilert Sundts

Det arrangeres tre prøveforelesninger 28. og 29. august i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å delta.

Tid og sted: 28. aug. 2014 09:15 - 10:00, auditorium 5 i Eilert Sundts

Det arrangeres tre prøveforelesninger 28. og 29. august i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å delta.

Tid og sted: 31. mars 2014 14:15 - 16:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Vi får storfint besøk av to personer med ulike persktiver på temaet :

Jean-Pascal Daloz (University of Strasbourg): "Rethinking Social Distinction".

Vegard Jarness (UiB): "Stavangerian Distinctions: Petropolis and Cultural Life".

Ingen påmelding nødvendig, vel møtt!