Prøveforelesning: Siri Hallstrøm Eriksen - The role of climate change in generating poverty and inequality

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis I samfunnsgeografi. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Publisert 4. feb. 2016 11:32 - Sist endret 29. mars 2017 12:43