Prøveforelesning: Elana Wilson Rowe - Representing the Arctic: Clearing space for innovative diplomacy?

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis I samfunnsgeografi. Prøveforelesningene er åpne for alle

Bilde: NUPI

Publisert 4. feb. 2016 11:18 - Sist endret 8. feb. 2016 09:45