Prøveforelesning: Darla K. Munroe - An accessible getaway: Exurban hot-tub cabins in Ohio's forested landscapes, USA

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis I samfunnsgeografi. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Foto: Ohio State University

Publisert 4. feb. 2016 12:34 - Sist endret 4. feb. 2016 12:34