Prøveforelesning - Lars E. Kjekshus: "Endringsledelse - hvorfor og hvordan?"

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis på OLA-programmet. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Publisert 12. jan. 2016 14:28 - Sist endret 17. okt. 2016 15:51