Prøveforelesning: Lars Klemsdal - Vi er omringet av institusjoner!

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis på OLA-programmet. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Publisert 12. jan. 2016 14:05 - Sist endret 18. jan. 2016 12:42