Prøveforelesning: Jon C. Rogstad - Rekruttering: Perspektiver og praksis

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis på OLA-programmet. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Publisert 12. jan. 2016 14:18 - Sist endret 13. mai 2016 11:16