Prøveforelesning - Trude Lappegård: Kjærlighet, ekteskap og babylykke? Nye familie og samlivsmønstre

Det arrangeres i høst fire prøveforelesninger i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å møte opp.

Trude Lappegård. Foto: SSB

Publisert 17. sep. 2015 07:55 - Sist endret 17. sep. 2015 07:55