Prøveforelesning - Cathrine Holst : "Ekspertenes inntog"

Det arrangeres i høst fire prøveforelesninger i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å møte opp.

Publisert 14. sep. 2015 10:02 - Sist endret 17. okt. 2016 15:51