Lanseringsfestival: UT AV AKADEMIA

Bli med og feire lanseringen av sosiologen.no på Litteraturhuset – med storstilt faglig program og sosialt påfyll!

Se mer info om arrangementet på Facebook


Samfunnet forandrer seg nesten raskere enn forskerne og borgerne greier å holde tritt. Lynrask utvikling i muligheter for bioteknologi. Et familie- og arbeidsliv i hurtig endring. Endring i medievaner og nye måter å bruke offentligheten på.

Dyptinngripende og omfattende samfunnsendringer stiller nye krav til samfunnsforskningen. Betydningen av at forskerne ikke støver ned på kontorer og i faglige "menigheter" øker. Som et svar på det har norske sosiologer lansert nye nettsider, sosiologen.no - med mål om å bringe faglige innsikter ut til en bredere offentlighet.

På lanseringsfestival for nettsidene på Litteraturhuset spør vi: Hvor må samfunnsforskningen gå - om den skal fortsette å være relevant for samfun...net den studerer?
 

PROGRAM:

18:00 Hvorfor trenger vi samfunnsviterne i offentligheten?
foredrag v/ professor Fredrik Engelstad,

Trenger vi samfunnsforskerne som deltakere i offentligheten? Hva kan samfunnsviterne i så fall bidra med, og hvilken rolle kan de spille?

Professor i sosiologi ved UiO, Fredrik Engelstad om sosiologi og offentligheten.
Engelstad arbeider for tiden med forskningsprosjektet Institusjonell endring i et demokratisk samfunn, hvor endringer i offentlighet og debatt er et av tre fokusområder.

18:45: PAUSE

18:50: SAMTALE: "Sosiologien før og nå. Hvor ligger fagets utfordringer i dag?

Tre av sosiologifagets "bautaer" møtes til samtale. Hva er sosiologifagets viktigste endringer fra deres ungdom til nå? Hvordan ble sosiologisk forskning mottatt i offentligheten på deres tid? Og hva mener de selv er de største utfordringene for sosiologien i dag?

Deltakere: Kari Wærness, Nils Christie og Stein Bråten
Samtaleleder: Ingrid Wergeland, sosiolog og utreder i Manifest Analyse


19:30 : SOSIOLOGISK GRAND PRIX: Tre ferske blikk på kjønn og familie i dagens velferdsstat.

Fem år etter "Hjernevask", hvor står den sosiologiske forskningen på kjønn, familie og arbeidsliv?

Tre ferske disputanter presenterer sine avhandlinger på emnet:
Eirin Pedersen (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO) - Med staten i ryggen
Unn Conradi Andersen (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO) - Når margin blir mainstream.
Julia Orupabo (Institutt for samfunnsforskning) - Kompetanse – en symbolsk markør.

20:05: PAUSE

20:10 DEBATT: Gener i velferdsstaten - hvordan forske på biologiske og sosiale forskjeller?

Bør sosiologer forklare sosiale fenomener som kjønnsdiskriminering i arbeidslivet utfra både biologiske og sosiale mekanismer? Er det biologi-angst og "bio-fobi" som gjør at samfunnsvitere ikke "tør" å ta i gener - eller er det ikke sosiologers oppgave å forholde seg til biologì?

Vi byr opp til debatt om en av samfunnsvitenskapens største - og mest splittende - utfordringer i 2015.

Debattdeltakere: Gunnar Aakvaag (ISS, UiO), Mari Teigen (ISF), Torkild Lyngstad (ISS, UiO), Jon Ivar Elstad (NOVA) og Øyvind Skorge (LSE)
Debattleder: Vilde Blix Huseby, sosiolog, journalist og redaktør av sosiologen.no

21.10: -->
FEST: Sosiolog og musiker Knut Schreiner snurrer plater.
Enkel servering og oppfordring om å bli værende for diskusjoner, samtaler og godt lag utover kvelden.

(Wergeland-salen. Gratis inngang.)

Publisert 23. feb. 2015 09:42 - Sist endret 23. feb. 2015 09:43