Den hemmelige organisasjon: Møte med Pelle-gruppa

Monumentet over Pelle-gruppa er laget av Kirsten Kokkin, som er en av landets mest kjente billedkunstnere og dertil Sverre Kokkins datter (foto: Arne Flaaten, Forsvarets Forum)

I Vilhelm Auberts essay «Den hemmelige organisasjon – undergrunnsbevegelsen som et sosialt system», viser han hvordan motstandsgruppene under annen verdenskrig på mange måter representerte nøyaktig det omvendte av en såkalt total institusjon: Organisasjonene hadde ikke noe offisielt og offentlig formål, de var bare definert internt, og også internt var definisjoner og formål bare kjent stykkevis for deltakerne. Hemmelighold var avgjørende, ikke minst om organisasjonens grenselinjer. Hvem er medlemmer? Så få som overhode mulig måtte vite det.

Som gymnasiast på Berg skole ble Sverre Kokkin rekruttert inn i Pelle-gruppa. Det var en sabotasjegruppe som var aktiv fra høsten 1944. Gruppa drev en rekke aksjoner, mest kjent var senkingen av seks skip på Akers Mek i november 1944. En av lederne hadde tidligere vært med i den såkalte «Osvald-gruppa», som hadde en forbindelse til kommunistpartiet. Dette regnes gjerne som én grunn til at Pelle-gruppa ikke fikk den anerkjennelsen etter krigen som andre motstandsgrupper fikk. Sverre Kokkin er nå den ene av gruppas to gjenlevende medlemmer. I 2013 ble gruppa omsider hedret med et minnesmerke, og med en stor markering i Oslo Rådhus.

Som del av kurset sos 4301 vil Sverre Kokkin samtale med Willy Pedersen om hvordan han ble rekruttert inn i Pellegruppa, om organisasjonsformen, måten de arbeidet, og om hvordan de prøvde å sikre seg mot infiltrasjon og angivere. Han vil også fortelle om hvordan han selv vurderer historien om denne gruppa opp mot andre motstandsgrupper i den norske offentligheten etter krigen. Møtet er åpent for alle studenter og ansatte. 

Publisert 18. mars 2015 15:24 - Sist endret 18. mars 2015 15:29