Analytisk, kvantitativ sosiologi

AKS-seminaret er en seminarrekke ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Seminarmøtene er åpne for alle interesserte.

Standard tidspunkt for seminaret er tirsdager kl 14:15, men enkelte seminarer foregår på andre dager/tidspunkt. Kontaktperson for seminaret er Torkild Hovde Lyngstad. Ta gjerne kontakt om du ønsker å legge frem noe. Noen manus legges iblant ut før seminaret, slik at deltakere kan forberede seg.

Kommende 5 dager

21 mars
Tid og sted: 21. mars 2018 14:15 - 15:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Bo Malmberg (Stockholms universitet) besøker AKS-seminaret. Han presenterer et arbeid om sammenhengen mellom økonomiske og etniske dimensjoner av boligsegregasjon i Sverige.  Arbeidet er et samarbeid med William A. V. Clark (University of California, Los Angeles).