English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 10

Tid og sted: 2. mars 2012 10:30, Gamle festsal, Urbygningen/Domus Academica

Cand.polit. Kjetil A. van der Wel ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Social inequalities in sickness: structural change, welfare states and the life course

Tid og sted: 10. feb. 2012 10:30, Aud. 1, Helga Engs hus

Cand.polit. Halvor Melbye Hanisch ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Tangles in the Weave of Disability. On the structurality of disabling structures

Tid og sted: 6. des. 2011 10:30, Auditorium 3, Helga Engs hus

Cand.sociol. Sidsel K. Solbrække ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Omstilling, ledelse og verdighet. En studie av Telenors markedsorienteringsprosess 1990-1993.

Tid og sted: 25. nov. 2011 10:15, Ragnar Frischs auditorium/Ullevål kino

Cand.polit. Heidi Nicolaisen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv

Tid og sted: 14. okt. 2011 10:15, Aud. 3, Helga Engs hus

Cand.polit. Idunn Seland ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Tilhørighet, rettighet, likhet. Nasjonal identitet og integrasjon i velferdsstaten gjennom grunnskolen 1970-2008.

Tid og sted: 26. aug. 2011 10:30, Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalléen 23A/23B

Cand.polit. i sosiologi Kari Stefansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Foreldreskap i småbarnsfamilien: Klassekultur og sosial reproduksjon

Tid og sted: 17. juni 2011 10:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master in Development Studies/Master of Arts in Society, Science and Technology in Europe Sarvendra Tharmalingam vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Homeland Orientation of War-torn Diasporas: Remittance and Cultural Practices of Tamils and Somalis in Norway

Tid og sted: 8. juni 2011 10:30, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit. Øyvind Wiborg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Bound to rise? Inter-generational disadvantages in Norway

Tid og sted: 27. mai 2011 10:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit. Ståle Østhus vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Downsizing and health in Norway

Tid og sted: 11. mars 2011 10:30, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit. Elin Kristin Bye vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Alkoholkonsum og vold – ulike sammenhenger under ulike betingelser?         

 

Tid og sted: 11. mars 2011 10:15, Auditorium 3, Helga Engs hus

Cand.polit. Mira Aaboen Sletten vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Å ha, å delta, å være en av gjengen. Velferd og fattigdom i et ungdomsperspektiv.

Tid og sted: 4. mars 2011 10:15, Aud. 2, Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

Master i sosiologi Håkon Larsen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Legitimering av allmennkringkasting i Norge og Sverige.

Tid og sted: 25. feb. 2011 10:15, Auditorium 2 Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

cand.psychol. Per Espen Stoknes ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae):

”Økonomiske metaforer: En flerfaglig vitenskapsstudie av økonomiske metaforers implikasjoner på klimapolitikk og oppfatninger om penger.”

Tid og sted: 7. des. 2010 14:15 - 15:45, HH 323

Førsteamanuensis Arvid Fennefoss, ISS

Tid og sted: 9. nov. 2010 14:15 - 15:45, HH 323

Forsker Jørgen Svalund, Fafo

Tid og sted: 2. nov. 2010 14:15 - 16:00, Blindern

Jeremy Freese (Northwestern, USA) gjester AKS-seminaret i november 2010. Freese er professor i sosiologi ved Northwestern University i Chicago, og er kjent som den for tiden ledende ekspert på sosiologiens og samfunnsvitenskapens respons til utviklingen i moderne genetikk og sosiobiologi. Han har publisert en rekke arbeider i topptidsskrifter omkring dette og tilstøtende tema, og holder i den anledning et foredrag over dette på AKS-seminaret. 

Tid og sted: 26. okt. 2010 14:15 - 16:00, rom HHH-221

Gianluca Manzo (Sorbonne, FR) gjester Oslo og ISS i oktober/november 2010. Han holder i den anledning et innlegg på AKS-seminaret med tittelen "Modelling Educational Stratification Mechanisms by Agent-based Models: an Application to French and Italian Data".

Hvordan utvikles ulikhet i utdanning over tid? Hvilke mekanismer er med? Hvordan samvirker disse mekanismene? Manzo bruker agentbaserte simuleringsmodeller til å gjenskape ulikhetsmønstre i Frankrike og Italia.

Til daglig er Gianluca Manzo forsker ved CNRS på Sorbonne i Paris.

Tid og sted: 19. okt. 2010 14:15 - 15:45, HH 323

Professor Ragnvald Kalleberg, ISS

Tid og sted: 12. okt. 2010 14:15 - 16:00, rom HHH-221

Stadig senere fødsler og stadig mer komplekse familiemønstre er trekk ved utviklingen, ikke bare i Norge, men også USA og Storbritannia. Hvilke konsekvenser har senere fødsler og mer komplekse familiemønstre for barnas helse? Wendy Sigle-Rushton presenterer etarbeid om dette temaet på AKS-seminaret i oktober. Det er et samarbeid med Alice Goisis.

Tid og sted: 28. sep. 2010 14:15 - 15:45, HH 323

Stipendiat Julia Orupabo, ISF

Tid og sted: 30. aug. 2010 14:15 - 16:00, rom HHH-221

Ingar Brattbakk (stipendiat, ISS) presenterer et arbeid med tittelen "Block, neighbourhood or district? The importance of geographical scale for neighbourhood effects".

Tid og sted: 18. juni 2010 10:30, Auditorium 7 Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31

Cand.polit. Guro Aandahl ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Technocratic dreams and troublesome beneficiaries. The Sardar Sarovar (Narmada) Project in Gujarat.

Tid og sted: 16. juni 2010 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Mag.art. Turid Noack ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): En stille revolusjon: Det moderne samboerskapet i Norge

Tid og sted: 14. juni 2010 13:15, Auditorium 3 Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

Cand.polit. Torbjørn Skardhamar ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Criminal careers and crime at different stages of life. Theoretical and methodological perspectives, childhood risk factors and desistance

Tid og sted: 4. juni 2010 10:30, Auditorium 2 Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31

Cand.polit. Mette Irmgard Snertingdal ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The co-constitution of heroin crime. Narratives of smugglers and dealers meet the judicial practices.