English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 8

Tid og sted: 7. nov. 2014 10:30 - 13:30, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Tord Finne Vedøy ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The diffusion of smoking behaviour in Norway

Tid og sted: 28. okt. 2014 12:15 - 14:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus
Tid og sted: 24. okt. 2014 11:00 - 13:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Master i sosiologi Unn Conradi Andersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Når margin blir mainstream. Forhandlinger av ekteskap, foreldreskap og slektskap i mediene

Tid og sted: 15. okt. 2014 17:15 - 19:15, Auditorium 2, Eilert Sundts Hus

Velkommen til filmvisning onsdag 15. oktober. Erik Reinert viser Hans Petter Molands film «Når boblene brister» som handler om finanskrise og Terra-skandalen.

Se trailer og mer informasjon om filmen

Tid og sted: 14. okt. 2014 12:15 - 14:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Professor Andrew Abbott, The University of Chicago, besøker Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Han vil innlede over temaet Inequality

Tid og sted: 9. okt. 2014 12:30 - 14:00, Helga Engs hus, aud. 2

In this lecture, based on his acclaimed book, Shamus Khan exposes the production of elites.

Tid og sted: 16. sep. 2014 10:15 - 12:00, Auditorium 3 i Eilert Sundts hus

Offentlig forelesning i regi av Klasse- og eliteseminaret. Hva er det viktigste institusjonene og formene for kapital i den danske makteliten? I denne forelesningen vil Christoph Ellersgaard (Københavns Universitet) diskutere dette avgjørende spørsmålet ved å trekke på unike data om danske eliter.

Tid og sted: 12. sep. 2014 10:15, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master i sosialpsykologi Marjan Nadim ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Forerunners for change: Work and motherhood among second generation immigrants in Norway

Tid og sted: 5. sep. 2014 09:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Cand.polit. i sosiologi Janne Solberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Defensive accountings. An  ethnomethodological study of clients' resistance practices in vocational rehabilitation encounters

Tid og sted: 3. sep. 2014 10:15 - 12:00, Eilert Sundts hus Aud. 2

Geraldine Pratt is a new honorary doctor at University of Oslo and will hold the open lecture Filipina Nannies and their Children: Testimonial theatre, travelling scholarship and transnational debate.

Tid og sted: 3. sep. 2014 10:15 - 12:00, Eilert Sundts hus, aud. 2

Geraldine Pratt er ny æresdoktor ved UiO. I denne åpne forelesningen tar hun for seg de langsiktige virkningene av midlertidig arbeidsinnvandring.

Tid og sted: 29. aug. 2014 12:15 - 13:00, auditorium 5 i Eilert Sundts

Det arrangeres tre prøveforelesninger 28. og 29. august i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å delta.

Tid og sted: 28. aug. 2014 12:15 - 13:00, auditorium 5 i Eilert Sundts

Det arrangeres tre prøveforelesninger 28. og 29. august i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å delta.

Tid og sted: 28. aug. 2014 09:15 - 10:00, auditorium 5 i Eilert Sundts

Det arrangeres tre prøveforelesninger 28. og 29. august i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å delta.

Tid og sted: 16. juni 2014 13:15 - 15:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus, UiO

To nye arbeider om Oslo og sosial ulikhet. Terje Wessel: Økonomisk segregasjon i Oslo – mot nye kontraster.

Maren Toft: Omgitt av ressurser. Nabolagets betydning for senere overklasseposisjon

Tid og sted: 4. juni 2014 10:30 - 13:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit. i sosiologi Susanne Nordbakke ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Alive and kicking. Wellbeing and mobility in old age

Tid og sted: 13. mai 2014 11:15 - 13:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Er vi i dagens refleksive eller flytende modernitet friere og mer refleksive enn våre foreldre og besteforeldre? Betyr klasse noe for valgene vi tar om utdanning, jobb, karriere og politikk?  Dr. Will Atkinson (University of Bristol) innleder.

Tid og sted: 13. mai 2014 09:15 - 11:00, Rom 241 Harriet Holters hus

Klasse- og eliteseminaret inviterer til seminar om nye måter å måle klasse på. Seminaret innledes av Dr. Will Atkinson (University of Bristol).

Tid og sted: 30. apr. 2014 14:15 - 15:45, Harriet Holters hus, rom 221

Johan P. Olsen av Arena, UiO, innleder

Seminaret er åpent for alle. Ta gjerne med venner og kjente.

Tid og sted: 3. apr. 2014 10:30 - 13:30, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Cand.polit. i sosiologi Mariann Stærkebye Leirvik ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Mer enn klasse: Betydningen av «etnisk kapital» og «subkulturell kapital» for utdanningsatferd blant etterkommere av innvandrere

Tid og sted: 31. mars 2014 14:15 - 16:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Vi får storfint besøk av to personer med ulike persktiver på temaet :

Jean-Pascal Daloz (University of Strasbourg): "Rethinking Social Distinction".

Vegard Jarness (UiB): "Stavangerian Distinctions: Petropolis and Cultural Life".

Ingen påmelding nødvendig, vel møtt!

Tid og sted: 21. mars 2014 10:30 - 13:30, Auditorium 1, Helga Engs hus

Cand.polit. i sosialantropologi Janikke Solstad Vedeler ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Funksjonshemming og arbeid – om like muligheter for deltakelse

Tid og sted: 20. mars 2014 14:15 - 15:45, Harriet Holters hus, rom 221

Anette Bochorst fra Aalborg universitet innleder.

Seminaret er åpent for alle. Ta gjerne med venner og kjente.

Tid og sted: 13. mars 2014 10:30 - 13:30, Sophus Lies Auditorium

Cand.polit. i sosiologi Vibeke Heidenreich ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Kjønnskvotering i selskapsstyrer og rekrutteringseffekter

Tid og sted: 6. mars 2014 14:15 - 16:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Martin Kolk (Stockholms Universitet) arbeider i hovedsak med problemstillinger knyttet til slektskap utenfor kjernefamilien. På AKS-seminaret presenterer han et arbeid i skjæringspunktet mellom kulturgeografi og demografi, hvor han studerer hvordan flyttemønstre former i hvor stor grad vi bor i nærheten av våre slektninger.