English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 7

Tid og sted: 1. des. 2015 10:30 - 13:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Cand.polit i sosiologi Kristin Buvik ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Everybody is drunk. Street-level alcohol policy in Oslo

 

Tid og sted: 30. nov. 2015 10:30 - 13:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit i statsvitenskap Guri Tyldum vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

The social meanings of migration

Tid og sted: 25. nov. 2015 10:30 - 13:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit i sosiologi May-Linda Magnussen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Familieforsørgelse i menns hverdag

 

Tid og sted: 20. nov. 2015 10:30 - 13:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit i samfunnsgeografi Kirsten Ulsrud ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Village-level solar power in practice: Transfer of socio-technical innovations between India and Kenya

Tid og sted: 19. nov. 2015 16:15 - 18:00, Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 4

Professor Christian Borch, Department of Management, Philosophy and Politics, Copenhagen Business School

Tid og sted: 11. nov. 2015 09:15 - 10:00, auditorium 6, Eilert Sundts hus

Det arrangeres i høst fire prøveforelesninger i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å møte opp.

Tid og sted: 27. okt. 2015 14:15 - 15:45, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Magnus Rasmussen (ph.d.-stipendiat, Universitetet i Aarhus) presenterer et arbeid på AKS-seminaret om segmentering av velferdsstater -- at ytelser og fordeler gis på grunnlag av nasjonale, etniske eller sosiale grupper fremfor behov eller universelle rettigheter.

Tid og sted: 23. okt. 2015 11:30 - 14:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Anne May Melsom ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Sickness absence in a gendered labour market

 

Tid og sted: 23. okt. 2015 10:00 - 12:00, 221, Harriet Holter's house

Kathleen M. Blee is Distinguished Professor of Sociology and Associate Dean for Graduate Studies and Research, Department of Sociology, University of Pittsburgh, USA.

Kathleen Blee has studied racist groups and right-wing extremists in the United States for over 30 years.  Much of her research involves personal interviews and interactions with white supremacists who advocate violence and terrorism against the U.S. government and members of racial minorities.

Tid og sted: 21. okt. 2015 18:00 - 22:00, Nedjma, Litteraturhuset

Sosiologforeningen invitererer til en seminar med utgangspunkt i antologien Kultursosiologisk forskning. Håkon Larsen, Inger Furseth og Tore Rafoss vil alle ha innlegg på seminaret.

Mer informasjon finnes her

Tid og sted: 16. okt. 2015 15:30 - 18:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Are Skeie Hermansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Coming of Age, Getting Ahead? Assessing Socioeconomic Assimilation among Children of Immigrants in Norway

Tid og sted: 15. okt. 2015 15:00 - 18:30, abels ut sikt , 12 etg , nils henrik abels hus

Utviklingsstudier ved UiO arrangerer i samarbeid med HiOA en UTV-dag 15. oktober. Vi retter søkelys mot karriereveier våre studenter har hatt etter endt bachelor, hvordan veiene ble til og hvilke råd innleggsholderne har til nåværende studenter. Videre blir det temaseminar med fokus på flyktningestrømmen, bistand og utvikling. Dagen avrundes med egen fest på U1!

Tid og sted: 14. okt. 2015 18:00 - 20:00, Litteraturhuset, Amalie Skram room

The Department of Sociology and Human Geography welcomes you to a unique and inspiring event. Cultural geographer Tim Cresswell, well known for his important works on place, launches his new book of poetry Fence at Litteraturhuset.

Tid og sted: 5. okt. 2015 09:15 - 10:00, auditorium 6, Eilert Sundts hus

Det arrangeres i høst fire prøveforelesninger i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å møte opp.

Tid og sted: 28. sep. 2015 10:30 - 13:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Cand. polit. i samfunnsgeografi Heidi Bergsli ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Urban Attractiveness and Competitive Policies in Oslo and Marseille. The waterfront as object of restructuring, culture-led redevelopment and negotiation processes

 

Tid og sted: 23. sep. 2015 10:30 - 13:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Cand. polit. i statsvitenskap Tove Irene Midtsundstad ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

IA som strategi for lengre yrkeskarrierer. En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen

Tid og sted: 22. sep. 2015 09:15 - 10:00, auditorium 6, Eilert Sundts hus

Det arrangeres i høst fire prøveforelesninger i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å møte opp.

Tid og sted: 18. sep. 2015 09:15 - 10:00, auditorium 6, Eilert Sundts hus

Det arrangeres i høst fire prøveforelesninger i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å møte opp.

Tid og sted: 7. sep. 2015 14:15 - 16:00, Rom 221, Harriet Holters hus

Én uke før velgerne skal gå til urnene, inviterer klasse- og eliteseminaret til seminar med Stefan Svallfors (Umeå universitet) om mektige politiske aktører, uten noe folkevalgt mandat.

Gjennom et omfattende arbeide har Stefan Svallfors og kolleger studert en gruppe som blir stadig større og mektigere i både Norge og Sverige.

Arbeidet er dokumentert i boka  "Makt utan mandat: de policyprofessionella i svensk politik", og er basert på omfattende analyser av politiske rådgivere, PR-konsulenter, tankesmier og lignende.

Trygve Gulbrandsen (ISF) og Marte Mangset (SPS) kommenterer kort for en norsk kontekstualisering.

Velkommen!

 

Tid og sted: 3. sep. 2015 11:15 - 12:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Lunch seminar with Berit Kristoffersen, University of Tromsø

Tid og sted: 1. sep. 2015 14:15 - 15:45, Seminarrom 201, Harriet Holters hus

Nicolai T. Borgen presenterer et arbeid med tittelen "Horizontal stratification of higher education:  The relative importance of field of study, institution, and department." Sammen med Arne Mastekaasa undersøker han den relative betydningen av utdanningstype og utdanningsinstitusjonen eksamenen er avlagt ved for arbeidsmarkedsutfall.

Tid og sted: 26. juni 2015 10:30 - 13:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsgeografi Anders Tønnesen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Barriers and opportunities to car-use reduction. A study of land-use and transport policy in four Norwegian cities

Tid og sted: 23. juni 2015 14:15 - 15:30, Seminarrom 201, Harriet Holters hus

Letizia Mencarini (Torino) presenterer et arbeid om institusjonelle rammer, fruktbarhet og lykke.

Letizia Mencarini er gjesteforsker ved ISS i sommer. Hun er demograf og arbeider for tiden med problemstillinger knyttet til fruktbarhet og subjektiv livskvalitet. Blant annet leder hun SWELL-FER, et stort ERC-finansiert prosjekt om dette. Mencarini har publisert en lang rekke arbeider innenfor familie- og fruktbarhetsfeltet.  

Tid og sted: 16. juni 2015 14:15 - 15:30, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Henning Finseraas (ISF) presenterer et arbeid om kulturerelle normers betydning for kvinnelig yrkesaktivitet. Arbeidet har tittelen "Ancestry Culture, Local Institutions, and Situated Agency - A Study of Female Labor Supply"

Tid og sted: 12. juni 2015 10:45 - 13:30, Oslo Rådhus, Strangerrommet 11. etg. Østre tårn

Årets Osloforskning-seminar fant sted i Rådhuset 12. juni 2015.