English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 6

Tid og sted: 19. apr. 2016 14:15 - 16:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

At sosioøkonomisk status går i arv fra foreldre til barn er et velkjent samfunnsvitenskapelig funn. Hvilken betydning flere generasjoner har er ikke like klart. Forsker Jørgen Heibø Modalsli presenterer et arbeid på AKS-seminaret om dette, hvor han har brukt historiske registerdata fra Norge over nesten 150 år. Modalsli er ansatt i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling og har i flere år arbeidet med historiske perspektiver på økonomisk ulikhet.

Tid og sted: 14. apr. 2016 14:15 - 15:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Martin Zebracki – Reconfiguring the City through Digital Practices: User-Created Contents and Conflicts in Public Art Engagements.

Digital (mobile) technologies pose new challenges to understanding the city and making sense of virtual urban life. Zebracki will present a study on digitally mediated engagement with the urban public, and discuss the conceptual and methodological implications to wider research on the digital urban condition.

Tid og sted: 1. apr. 2016 10:30 - 13:00, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Jørn Ljunggren vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

A Class in Descent? Cultural Capital under Pressure in 21st Century Norway

 

Tid og sted: 18. mars 2016 10:30 - 13:00, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Rannveig Kaldager Hart vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Understanding fertility behavior in Norway: Social mechanisms and causal estimates

Tid og sted: 15. mars 2016 10:30 - 13:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand. polit. i geografi Tove Heggli Sagmo vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Return Migration and Social Change: Creating Distinctions in the Social Field

Andy Merrifield
Tid og sted: 14. mars 2016 10:15 - 11:30, Auditorium 4, Eilert Sundts Hus

As the inaugural speaker of the Cities and Society seminar series, we are excited to present urban scholar Andy Merrifield.

Tid og sted: 19. feb. 2016 13:15 - 14:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis I samfunnsgeografi. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Tid og sted: 19. feb. 2016 09:15 - 10:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis I samfunnsgeografi. Prøveforelesningene er åpne for alle

Tid og sted: 19. feb. 2016 08:00 - 09:30, Kulturhuset, Youngstorget 3, 0181 Oslo, Norway

Future Earth Norway invites you to breakfast and a dialogue on the big question: What does it take to transform to a low-carbon society?

Tid og sted: 18. feb. 2016 15:15 - 16:30, Georg Sverdrups hus, Aud. 2

Public lecture by Professor Frank Geels Manchester Institute of Innovation Research and Sustainable Consumption Institute, University of Manchester.

Chair: professor Karen O'Brien

Refreshments will be served after the lecture

Tid og sted: 18. feb. 2016 12:15 - 13:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis I samfunnsgeografi. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Tid og sted: 15. feb. 2016 14:15 - 16:00, Room 241 Harriet holters hus

 Katrin Menke, PhD student from  the University of Duisburg-Essen visits the department this month.

Tid og sted: 15. feb. 2016 09:15 - 10:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis I samfunnsgeografi. Prøveforelesningene er åpne for alle

Tid og sted: 10. feb. 2016 12:15 - 14:00, styrerommet 221, Harriet Holters hus

Klasse- og eliteseminaret inviterer til et åpent seminar om symbolske hierarkier ved Norges Banks årsmiddag med Johs. Hjellbrekke og Olav Korsnes (Universitetet i Bergen).

Tid og sted: 1. feb. 2016 14:15 - 15:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Sytske Besemer (UC Berkeley) arbeider med psykologisk-kriminologiske problemstillinger. Hun tar i dette seminaret opp flere ulike sider ved et klassisk fenomen, nemlig korrelasjonen mellom foreldre og barns i kriminell atferd.

Tid og sted: 29. jan. 2016 10:30 - 13:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

MPhil i Peace and Conflict Transformation Studies Maria Hernandez Carretero vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Leaving to belong: migration, transnational connectedness and social becoming

Tid og sted: 28. jan. 2016 12:00 - 12:45, Auditorium 3, Esh

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis på OLA-programmet. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Tid og sted: 27. jan. 2016 12:00 - 12:45, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis på OLA-programmet. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Tid og sted: 27. jan. 2016 09:15 - 10:00, Auditorium 4, Esh

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis på OLA-programmet. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Tid og sted: 25. jan. 2016 14:15 - 15:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Andreas Forø Tollefsen (UiO) presenterer på AKS-seminaret et arbeid om borgerkriger og fattigdomsreduksjon i Afrika. Den store innovasjonen i Tollefsens arbeid ligger i bruken av mer detaljerte geografiske data, som gjør at man kan kaste mer lys over konsekvenser av krigshandlinger på lokalt nivå.

Tid og sted: 8. jan. 2016 12:15 - 16:00, Auditorium 7. Eilerts Sundts hus

Professor Hans Christian Sørhaug  avslutter sin mangeårige innsats ved Universitet i Oslo. Fredag 8 januar kl 12.15 inviteres alle interesserte til et åpent seminar om samfunnsvitenskapelig forståelse

NB flyttes til auditorium 7, Eilert Sundts hus

Tid og sted: 8. jan. 2016 10:30 - 13:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit i sosialantropologi Gunhild Regland Farstad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Nye fedre- nye forskjeller. Farskap i farsvennlige velferdsstater

Tid og sted: 10. des. 2015 14:15 - 16:00, Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 2

Associate Professor Emma Engdahl, Department of Sociology, University of Gothenburg

Tid og sted: 3. des. 2015 14:15 - 16:00, Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 2

Professor Olli Pyyhtinen, School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere

Tid og sted: 3. des. 2015 12:00 - 14:00, Eilert Sundts hus, auditorium 5

Christina Garsten, professor i sosial-antropologi ved Stockholms universitet publiserte i 2015 boken ” Makt utan mandat: de policyprofessionella i svensk politik”med Bo Rothstein, professor i statsvitenskap vid Göteborgs universitet och Stefan Svallfors, professor i sociologi ved Umeå universitet som medforfattere. I forbindelse med den 4.workshop om Comparative Analysis of Bureaucracy and Society (CABS) ved UiO holder hun følgende keynote:

“Backstage politics: Policy professionals in the interstices of politics and bureaucracy”