English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 6

Tid og sted: 27. jan. 2016 12:00 - 12:45, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis på OLA-programmet. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Tid og sted: 27. jan. 2016 09:15 - 10:00, Auditorium 4, Esh

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis på OLA-programmet. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Tid og sted: 25. jan. 2016 14:15 - 15:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Andreas Forø Tollefsen (UiO) presenterer på AKS-seminaret et arbeid om borgerkriger og fattigdomsreduksjon i Afrika. Den store innovasjonen i Tollefsens arbeid ligger i bruken av mer detaljerte geografiske data, som gjør at man kan kaste mer lys over konsekvenser av krigshandlinger på lokalt nivå.

Tid og sted: 8. jan. 2016 12:15 - 16:00, Auditorium 7. Eilerts Sundts hus

Professor Hans Christian Sørhaug  avslutter sin mangeårige innsats ved Universitet i Oslo. Fredag 8 januar kl 12.15 inviteres alle interesserte til et åpent seminar om samfunnsvitenskapelig forståelse

NB flyttes til auditorium 7, Eilert Sundts hus

Tid og sted: 8. jan. 2016 10:30 - 13:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit i sosialantropologi Gunhild Regland Farstad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Nye fedre- nye forskjeller. Farskap i farsvennlige velferdsstater

Tid og sted: 10. des. 2015 14:15 - 16:00, Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 2

Associate Professor Emma Engdahl, Department of Sociology, University of Gothenburg

Tid og sted: 3. des. 2015 14:15 - 16:00, Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 2

Professor Olli Pyyhtinen, School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere

Tid og sted: 3. des. 2015 12:00 - 14:00, Eilert Sundts hus, auditorium 5

Christina Garsten, professor i sosial-antropologi ved Stockholms universitet publiserte i 2015 boken ” Makt utan mandat: de policyprofessionella i svensk politik”med Bo Rothstein, professor i statsvitenskap vid Göteborgs universitet och Stefan Svallfors, professor i sociologi ved Umeå universitet som medforfattere. I forbindelse med den 4.workshop om Comparative Analysis of Bureaucracy and Society (CABS) ved UiO holder hun følgende keynote:

“Backstage politics: Policy professionals in the interstices of politics and bureaucracy”

Tid og sted: 1. des. 2015 14:15 - 15:30, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Andreas Forø Tollefsen (UiO) presenterer på AKS-seminaret et arbeid om borgerkriger og fattigdomsreduksjon i Afrika. Den store innovasjonen i Tollefsens arbeid ligger i bruken av mer detaljerte geografiske data, som gjør at man kan kaste mer lys over konsekvenser av krigshandlinger på lokalt nivå.

Tid og sted: 1. des. 2015 10:30 - 13:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Cand.polit i sosiologi Kristin Buvik ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Everybody is drunk. Street-level alcohol policy in Oslo

 

Tid og sted: 30. nov. 2015 10:30 - 13:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit i statsvitenskap Guri Tyldum vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

The social meanings of migration

Tid og sted: 25. nov. 2015 10:30 - 13:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit i sosiologi May-Linda Magnussen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Familieforsørgelse i menns hverdag

 

Tid og sted: 20. nov. 2015 10:30 - 13:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit i samfunnsgeografi Kirsten Ulsrud ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Village-level solar power in practice: Transfer of socio-technical innovations between India and Kenya

Tid og sted: 19. nov. 2015 16:15 - 18:00, Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 4

Professor Christian Borch, Department of Management, Philosophy and Politics, Copenhagen Business School

Tid og sted: 11. nov. 2015 09:15 - 10:00, auditorium 6, Eilert Sundts hus

Det arrangeres i høst fire prøveforelesninger i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å møte opp.

Tid og sted: 27. okt. 2015 14:15 - 15:45, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Magnus Rasmussen (ph.d.-stipendiat, Universitetet i Aarhus) presenterer et arbeid på AKS-seminaret om segmentering av velferdsstater -- at ytelser og fordeler gis på grunnlag av nasjonale, etniske eller sosiale grupper fremfor behov eller universelle rettigheter.

Tid og sted: 23. okt. 2015 11:30 - 14:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Anne May Melsom ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Sickness absence in a gendered labour market

 

Tid og sted: 23. okt. 2015 10:00 - 12:00, 221, Harriet Holter's house

Kathleen M. Blee is Distinguished Professor of Sociology and Associate Dean for Graduate Studies and Research, Department of Sociology, University of Pittsburgh, USA.

Kathleen Blee has studied racist groups and right-wing extremists in the United States for over 30 years.  Much of her research involves personal interviews and interactions with white supremacists who advocate violence and terrorism against the U.S. government and members of racial minorities.

Tid og sted: 21. okt. 2015 18:00 - 22:00, Nedjma, Litteraturhuset

Sosiologforeningen invitererer til en seminar med utgangspunkt i antologien Kultursosiologisk forskning. Håkon Larsen, Inger Furseth og Tore Rafoss vil alle ha innlegg på seminaret.

Mer informasjon finnes her

Tid og sted: 16. okt. 2015 15:30 - 18:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Are Skeie Hermansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Coming of Age, Getting Ahead? Assessing Socioeconomic Assimilation among Children of Immigrants in Norway

Tid og sted: 15. okt. 2015 15:00 - 18:30, abels ut sikt , 12 etg , nils henrik abels hus

Utviklingsstudier ved UiO arrangerer i samarbeid med HiOA en UTV-dag 15. oktober. Vi retter søkelys mot karriereveier våre studenter har hatt etter endt bachelor, hvordan veiene ble til og hvilke råd innleggsholderne har til nåværende studenter. Videre blir det temaseminar med fokus på flyktningestrømmen, bistand og utvikling. Dagen avrundes med egen fest på U1!

Tid og sted: 14. okt. 2015 18:00 - 20:00, Litteraturhuset, Amalie Skram room

The Department of Sociology and Human Geography welcomes you to a unique and inspiring event. Cultural geographer Tim Cresswell, well known for his important works on place, launches his new book of poetry Fence at Litteraturhuset.

Tid og sted: 5. okt. 2015 09:15 - 10:00, auditorium 6, Eilert Sundts hus

Det arrangeres i høst fire prøveforelesninger i forbindelse med tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi. Prøveforelesningene er åpne for alle, og instituttets ansatte, studenter og styrerepresentanter oppfordres til å møte opp.

Tid og sted: 28. sep. 2015 10:30 - 13:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Cand. polit. i samfunnsgeografi Heidi Bergsli ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Urban Attractiveness and Competitive Policies in Oslo and Marseille. The waterfront as object of restructuring, culture-led redevelopment and negotiation processes

 

Tid og sted: 23. sep. 2015 10:30 - 13:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Cand. polit. i statsvitenskap Tove Irene Midtsundstad ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

IA som strategi for lengre yrkeskarrierer. En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen