English version of this page

Forskningsarrangementer - Side 4

Tid og sted: 13. jan. 2017 14:15 - 15:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Fredrik Jansson (Stockholms Universitet) besøker AKS-seminaret. Han presenterer et arbeid om endringer i moralske holdninger. Hovedspørsmålet et hva som skaper endringer mot mer liberale holdninger i et samfunn. Arbeidet er et samarbeid med Pontus Strimling, Irina Vartanova og Kimmo Eriksson.

Jansson har bakgrunn i anvendt matematikk,. Han arbeider med mange ulike problemstillinger, fra kulturell evolusjon av demokratiske holdninger til mønstre i skolesegregering.

Portrait of Prof. Lamont
Tid og sted: 6. jan. 2017 10:00 - 12:00, Institute for Social Research

by Michèle Lamont of Harvard University

Portrait of Prof. Lamont
Tid og sted: 5. jan. 2017 14:00 - 16:00, Aud. 1, Eilert Sundts hus blokk A

by Michèle Lamont of Harvard University

Tid og sted: 9. des. 2016 10:30 - 14:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand. polit. i samfunnsgeografi Annika Wetlesen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Local labour regimes and the agency of construction workers in Chennai, South India

 

Tid og sted: 9. des. 2016 10:30 - 14:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Jens Lunnan Hjort vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Oslo youth between individualization and class. A study of orientations towards the future

Tid og sted: 30. nov. 2016 14:15 - 15:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Martin Hällsten (Stockholms Universitet) har på kort tid blitt en ledende forsker innen utdannings- og ulikhetssosiologi. Han har publisert arbeider innen en rekke felt, bl.a. ulikhet sett over mange generasjoner, om ulike kilder til lønnsulikhet, og livslang læring.

 

På dette seminaret, som er en samproduksjon med Klasse- og eliteseminaret, presenterer Hällsten et arbeid om familiers formuer og barnas utdanningsprestasjoner. Fabian Pfeffer (Michigan) er medforfatter.

 

Tid og sted: 30. nov. 2016 14:15, Aud. 6, Eilert Sundts hus

Klasse- og eliteseminaret, i samarbeid med AKS, inviterer til seminar med Martin Hällsten (Stockholms universitet).

Seminaret omhandler betydningen av besteforeldres formue for barns utdanningsutsikter og er basert på et samarbeid med Fabian Pfeffer (University of Michigan).

Tid og sted: 25. nov. 2016 11:30 - 13:30, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Line Schou vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Group differences in alcohol-related sickness absence and attitudes

Tid og sted: 24. nov. 2016 14:15, Aud. 6 Eilert Sundts hus

We are sorry inform that this lecture by Beverley Skeggs is cancelled.

 

Welcome to another public lecture hosted by the Classes and Elites Research Seminar.

Tid og sted: 23. nov. 2016 19:00 - 21:00, Nedjma, Litteraturhuset

Are you interested in wine and how it will be influenced by climate change? Join us at Litteraturhuset and hear what a researcher, a wine expert and a Norwegian wine producer see as opportunities and challenges in a changing climate. 

Tid og sted: 22. nov. 2016 14:15 - 16:00, Seminar room 101, Harriet Holters hus

Join us for a interesting seminar on the interconnectedness between Climate change, Land, People and mangement options. 

Portrait, Dr. Mattias Bernt
Tid og sted: 14. nov. 2016 14:15 - 15:30, Aud. 4, Eilert Sundts hus, A-block

ISS welcomes Matthias Bernt, Senior Researcher at the Leibniz Institute for Research on Society and Space.

Tid og sted: 4. nov. 2016 10:30 - 14:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Master i geografi Andreas Forø Tollefsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Local Dynamics of Civil War

Omslag
Tid og sted: 2. nov. 2016 14:15 - 16:00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Klasse- og eliteseminaret inviterer til åpent seminar med Andreas Melldahl (Uppsala Universitet)

Utbildningsexpansionen och det sociala rummets struktur. Förändringar av utbildningens värde, 1990-2008.

Tid og sted: 28. okt. 2016 12:15 - 16:00, Aud. 1, Eilert Sundts hus, blokk A

Et tverrfaglig institutt - endelig voksen!

Tid og sted: 28. okt. 2016 12:15 - 16:00, Aud. 1, Eilert Sundts hus, blokk A

Et tverrfaglig institutt - endelig voksen!

Tid og sted: 25. okt. 2016 14:15 - 15:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Jani Turunen (Stockholms Universitet) besøker AKS-seminaret. Turunen er demograf/familiesosiolog og arbeider blant annet med problemstillinger knyttet til skilsmisser og stefamilier. På seminaret presenterer han to nye arbeider om delt bosted for barn etter samlivsbrudd og dets sammenheng med barns stress og livskvalitet.

Tid og sted: 21. okt. 2016 10:30 - 13:30, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Nan Zou Bakkeli vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

The Price of Inequality. Privatisation, Health and Wellbeing in China

Tid og sted: 14. okt. 2016 10:30 - 14:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Cand. paed. Cay Gjerustad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Occupational aspirations – development and consequences of failure in achievement

Tid og sted: 7. okt. 2016 10:30 - 14:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Master i asiatiske og afrikanske studier Erlend Paasche vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Return Migration and Corruption: Experiences of Iraqi Kurds

Illustrasjon av Jon Elster
Tid og sted: 3. okt. 2016 15:15 - 17:00, Gamle Festsal, Domus Academica

Som første nordmann tildeles Jon Elster den ærefulle Skytteprisen i statsvitenskap fra Universitetet i Uppsala. Den årlige prisen tildeles den som har gitt det mest verdifulle bidraget til statsvitenskapen. Professoren holder foredraget: «Emotions and constitution-making».

 

Illustrated portrait of Jon Elster.
Tid og sted: 3. okt. 2016 15:15 - 17:00, Gamle festsal, Domus Academica

Jon Elster is the first Norwegian who has been awarded the honorable Skytte Price in Political Science from the University of Uppsala. The annual award is given to the one who has given the most valuable contribution to political science. 3. October the professor will give the lecture: "Emotions and constitution-making" at the University of Oslo.

Colombia country outline
Tid og sted: 30. sep. 2016 08:15 - 09:30, Kjelleren, Litteraturhuset

Frokostseminar om fredsavtalen i Colombia.

Tid og sted: 23. sep. 2016 13:15 - 15:00, Seminar room 124 at Harriet Holters hus

Join us for an interactive conversation with Anne Caspari about how change happens. She will talk about emergence, complex adaptive systems, micronarratives and the personal dimension of change. Be prepared to have your assumptions challenged - and have fun with it on a Friday afternoon!

Tid og sted: 23. sep. 2016 10:30 - 13:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Silje Elisabeth Skuland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Mat som praksis og kunnskap. En sosiologisk studie over matens materielle, diskursive og sosiale forutsetninger