English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

i dag juni
08:45, Athene, Pilestredet 46, Høgskolen i Oslo og Akershus
28 juni
10:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus
30 juni
10:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Forskningsnettverk

Nettverket Institusjonell etnografi i Norden (IEN) samler forskere og studenter som benytter seg av IE i ulike typer kvalitative samfunnsvitenskapelige studier.

Osloforskning

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og UiO, som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.