English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

29 mai
14:15, Auditorium 4, Eilert Sundts hus, Blindern
30 mai
10:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus
01 juni
10:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Forskningsnettverk

Nettverket Institusjonell etnografi i Norden (IEN) samler forskere og studenter som benytter seg av IE i ulike typer kvalitative samfunnsvitenskapelige studier.

Osloforskning

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og UiO, som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.