English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

31 mars
13:00, pin Auditorium 1, Eilert Sundts hus, Blindern
04 apr.
13:00, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, University of Oslo Library (UBO)
08 mai
14:15, A3, Eilert Sundts hus, Moltke Moesvei 31

Forskningsnettverk

Osloforskning

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og UiO, som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Publikasjoner