English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

25 apr.
08 mai
10:30, Auditorioum 5, Eilert Sundts hus
14 mai
10:00, Auditorium 1, Eilert Sundts Building, University of Oslo
14 mai
13:00, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups house, University of Oslo

Forskningsnettverk

Nettverket Institusjonell etnografi i Norden (IEN) samler forskere og studenter som benytter seg av IE i ulike typer kvalitative samfunnsvitenskapelige studier.

Osloforskning

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og UiO, som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Publikasjoner