English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

24 feb.
10:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus
03 mars
10:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Forskningsnettverk

Osloforskning

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og UiO, som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Publikasjoner