2007

Published Oct. 10, 2010 11:19 AM

MEMORANDUM No 3:2007

 The Motherhood Wage Penalty: Sorting Versus Differential Pay

By Trond Petersen, University of California, Berkeley and University of Oslo Andrew Penner, University of California, Berkeley, Geir Høgsnes, University of Oslo

fulltekst pdf

Published Oct. 10, 2010 11:19 AM

MEMORANDUM No 4:2007

The Male Marital Wage Premium: Sorting Versus Differential Pay

By Trond Petersen, University of California, Berkeley and University of Oslo Andrew Penner, University of California, Berkeley, Geir Høgsnes, University of Oslo

fulltekst pdf

Published Oct. 10, 2010 11:19 AM

MEMORANDUM

No 6:2007

Adolescent conduct problems and later risk of induced abortion: A population-based longitudinal study

By Willy Pedersen, University of Oslo and Norwegian Social Research, Arne Mastekaasa, University of Oslo  

fulltekst pdf

Published Oct. 10, 2010 11:19 AM

MEMORANDUM No 5:2007 From Motherhood Penalties to Fatherhood Premia: The New Challenge for Family Policy By Trond Petersen, University of California, Berkeley and University of Oslo Andrew Penner, University of California, Berkeley Geir Høgsnes, University of Oslo

fulltekst pdf

Published Oct. 10, 2010 11:19 AM

MEMORANDUM No 1:2007

Nordic parental leave: recipe for high employment/high fertility?

By Anne Lise Ellingsæter, University of Oslo

fulltekst pdf

Published Oct. 10, 2010 11:19 AM

MEMORANDUM No 2:2007

Dialog og bottom-up som tiltak mot omskjæring En evaluering av Primærmedisinsk verksteds prosjekt.  Denne evalueringsrapporten er utført på oppdrag fra Primærmedisinsk verksted (PMV). Deres ønske var å få et bedre dokumentert bilde av effekten av PMVs arbeid mot kjønnslemlestelse og få mer kunnskap om hvilke metoder som er virkningsfulle i arbeidet. Evalueringen er finansiert av midler fra Barne- og likestillingsdepartementet.

By Cecilie Thun and Katrine Fangen, University of Oslo

fulltekst pdf