Publications

This article explains the main rationale behind the scheme:

Hansen, M. N., Flemmen, M. Ø. & Andersen, P. L. (2009). The Oslo Register Data Class Scheme (ORDC). Final report from the classification project. University of Oslo http://www.sv.uio.no/iss/forskning/publikasjoner/memoranda/pdfs/memorandum_01_09.pdf

 

Publications that apply the ORDC scheme

Andersen, P. L. (2009). Sosial ulikhet i enhetsskolen. Betydningen av klasse og kulturell kapital for skoleprestasjoner. [Social inequality in the unity school. The impact of class and cultural capital on school performance.] Masteroppgave. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo.
https://www.duo.uio.no/handle/10852/15866

Andersen, Patrick Lie & Hansen, Marianne Nordli (2011). Class and Cultural Capital—The Case of Class Inequality in Educational Performance. . European Sociological Review. ISSN 0266-7215. http://esr.oxfordjournals.org/content/28/5/607.short

Askvik, T. (2011). Eliteskoler. En kvantitativ undersøkelse av videregående skoler i Oslo fra 1985-2008. [Elite schools. A quantitative analysis of upper secondary schools in Oslo between 1985 and 2008] Oslo: The University of Oslo. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15374/Askvik.pdf

Flemmen, M. (2008). Den økonomiske overklassen. Fra teoretiske til praktiske perspektiver.[The economic upper class. From theoretical to practical perspectives] Masteroppgave, UiO. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15761/flemmen.pdf?sequence=4

Flemmen, M. (2009). Den økonomiske overklassens sosiale lukning [Social closure in the economic upper class] i Tidsskrift for samfunnsforskning 2009 (4).
http://www.idunn.no/ts/tfs/2009/04/art05

Hansen, Marianne Nordli (2011). Finnes det en talentreserve? : betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning. [Is there a talent reserve? The impact of class origin and graden on educational attainment] Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 28(3), s 173- 189 http://www.idunn.no/ts/spa/2011/03/art02

Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2010). Klassereisen - mer vanlig i dag?, I: Kenneth Dahlgren & Jørn Ljunggren (red.), Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01580-4. Kapittel 14. s 197 - 212

Haakestad, H. (2012). Standpunkt. Oslo: The University of Oslo. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15166/Haakestad.pdf

Ljunggren, J. (2010). En norsk kulturelite? [A Norwegian cultural elite?] Oslo: The University of Oslo. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15331/Ljunggren.pdf

Moxnes, B. (2010). Med makt i bagasjen. Oslo: The University of Oslo. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15317/Moxnes.pdf

Published Sep. 10, 2013 4:05 PM - Last modified Aug. 4, 2016 2:21 PM