The Catholic Counter-Reformation and the Idea of Hunger. A close reading of two appeals for alms from the Paris area in the year 1662

Eivind Engebretsen, i Social History (2013).

Social history

Med utgangspunkt i opprop fra sultkatastrofer på 1600-tallet viser artikkelen hvordan sult var en kulturell kategori som varierte avhengig av kjønn, sted og stand og som innenfor 1600-tallets barmhjertighetsretorikk ble forstått som uttrykk for en kosmisk underærnæring der Jesu legeme sultet.

Published Oct. 7, 2013 4:19 PM - Last modified Oct. 7, 2016 4:33 PM