Making Sense of the Confinement of the Poor. A Close Reading of the Speech Given at the Opening of the General Hospital in Paris

Making Sense as a Cultural Practice

Med utgangspunkt i en nærlesning av talen holdt ved åpningen av det berømte Hôpital Général i Paris, argumenterer kapittelet for at formålet med innesperingen ikke var å skjule fattidommen eller avsondre den fra samfunnet, slik det ofte har vært hevdet, men snarere å holde frem eksempler til både skrekk og etterfølgelse.

Published Oct. 7, 2013 4:13 PM - Last modified Oct. 7, 2016 4:30 PM