Willy Pedersen

Image of Willy Pedersen
Norwegian version of this page
Phone +47-22854096
Mobile phone 90268644
Room 440
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

 • Sociology about deviance, marginalization and culture.
 • Empirical projects about youth, crime, alcohol, drugs and sexuality.

Courses Taught

 • SOS1000 - Innføring i sosiologi
 • SOS1001 - Introduksjon til sosiologi
 • SOS2300 - Marginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk
 • SOS4301 - Marginalisering, kriminalitet, kontroll

Background

 • Mag.art 1980
 • Dr.philos in 1991
 • Worked at Norwegian Social research 1992-2001
 • Professor at Department of Sociology, University of Oslo, from 2001

Positions Held

 • Member of the Research board, Programme for research on substance abuse. Norwegian Research Council
Tags: Sociology

Publications

View all works in Cristin

 • Pedersen, Willy (2015). Bittersøtt. Nye perspektiver på rus og rusmidler. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024752.  181 s.
 • Næss, Hans Erik & Pedersen, Willy (red.) (2012). Merkesteiner i norsk sosiologi. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020662.  321 s.
 • Næss, Hans Erik & Pedersen, Willy (red.) (2012). Merkesteiner i norsk sosiologi. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02066-2.  321 s.
 • Pedersen, Willy (2010). En fremmed på benken. Essays. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016191.  174 s.
 • Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2010). Cannabiskultur. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215017716.  256 s.
 • Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2009). Street Capital - Black cannabis dealers in a white welfare state. Policy Press.  ISBN 978-1-84742-120-3.  208 s.
 • Pedersen, Willy (2006). Bittersøtt. Ungdom, sosialisering, rusmidler. Universitetsforlaget.  ISBN 8215010571.  215 s.
 • Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2006). Gatekapital. Universitetsforlaget.  ISBN 8215011047.  262 s.
 • Pedersen, Willy (2005). Nye seksualiteter. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00452-0.  360 s.

View all works in Cristin

 • Pedersen, Willy; Skardhamar, Torbjørn & Fekjær, Silje Bringsrud (2017). Utelivsvolden fortsetter. Aftenposten.
 • Skardhamar, Torbjørn & Pedersen, Willy (2017, 10. mars). Har ikke lykkes med å redusere utelivsvolden i Oslo sentrum.  Aftenposten.
 • Skardhamar, Torbjørn; Hart, S.; Fekjær, Silje Bringsrud & Pedersen, Willy (2016). Changes in night-time economy and the concentration of violent events.
 • Skardhamar, Torbjørn; Bringsrud Fekjær, Silje & Pedersen, Willy (2015). Effects of a multi-component responsible beverage programme service (RBS) on violent assaults in Oslo.
 • Stålesen, Eli; Høie, Magnhild & Pedersen, Willy (2015). Hvordan opplever studenter ved Universitetet i Agder forholdet til alkohol i fadderuken? Om fester, relasjoner og overskridelser. .
 • Fjær, Eivind Grip & Pedersen, Willy (2014). Det smarte med russebusser . Ytring : NRK.
 • Pedersen, Willy (2014, 08. desember). Tror avhold kan bli trendy .  Vårt land.
 • Fjær, Eivind Grip & Pedersen, Willy (2013). Party on wheels: Mobile party spaces in the Norwegian high school graduation celebration.
 • Næss, Hans Erik & Pedersen, Willy (2012). Innledning, I: Hans Erik Næss & Willy Pedersen (red.),  Merkesteiner i norsk sosiologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020662.  Innledning.  s 7 - 10
 • Pedersen, Willy (2011). Reply to Reinarman: The social harms of cannabis. Addiction.  ISSN 0965-2140.  106(9), s 1645- 1646 . doi: 10.1111/j.1360-0443.2011.03580.x
 • Pedersen, Willy (2011). The social harms of cannabis. Addiction.  ISSN 0965-2140.  106, s 1645- 1646
 • Pedersen, Willy & Skardhamar, Torbjørn (2011). QUESTIONABLE CONCLUSIONS ON CANNABIS AND CRIME Reply. Addiction.  ISSN 0965-2140.  106(2), s 450- 451
 • Kornør, Hege; Pedersen, Willy & Bramness, Jørgen G. (2009). Adolescent cannabis use and prescribed benzodiazepine anxiolytic use in early adulthood. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  18, s S1-S273 . doi: 10.1002/pds.1806
 • Pedersen, Willy (2009). ABORTION, SUBSTANCE USE AND CONFOUNDING: A REPLY TO AAVITSLAND (2009). Addiction.  ISSN 0965-2140.  104(1), s 158- 159 . doi: 10.1111/j.1360-0443.2008.02459.x
 • Pedersen, Willy (2009). Mental health consequences of cannabis use. Acta Psychiatrica Scandinavica.  ISSN 0001-690X.  119(5), s 411- 412 . doi: 10.1111/j.1600-0447.2009.01353.x
 • Pedersen, Willy (2009). Response to Aavitsland's comments on "Abortion and depression: A population-based longitudinal study of young women". Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  37(3), s 329- 330 . doi: 10.1177/1403494808101838
 • Pedersen, Willy (2008). Emergency contraception: why the absent effect on abortion rates?. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  87, s 132- 133
 • Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2008). Gadekapital. Ungdomsforskning.  ISSN 1602-0324.  7(1/2), s 35- 38
 • Pedersen, Willy (2006). Tenåring og rusmidler. Om det å være foreldre. [DVD].
 • Larsen, Camilla Jordheim & Pedersen, Willy (2005). Bytte, kjærlighet, overgrep. Seksualitet blant ungdom i randsonen.
 • Pedersen, Willy (2005). Stein, bønne, rev. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  125, s 3388
 • Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2005). "Rett fra pikerommet, med ransel på ryggen?" Om ungdom som oppholdt seg rundt Plata.

View all works in Cristin

Published Oct. 14, 2010 3:06 PM - Last modified Jan. 9, 2014 8:09 AM