Arvid Fennefoss

Image of Arvid Fennefoss
Norwegian version of this page
Phone +47-22857602
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO

Courses taught

Arbeids- og organisasjonssosiologi. Identitets- og rolleteori

Background

  • Mag.art in sociology, UiO 1981
  • Research fellow at FAFO 1982-1989
  • Associate professor at ADH, 1989-1990
  • Associate professor at ISS, UiO, from 1991

Partners

 

Tags: Sociology

Publications

View all works in Cristin

  • Fennefoss, Arvid & Jacobsen, Jens Kristian Steen (2017). Turisme : perspektiver, klassifikasjonskamp og identiteter, I: Kjersti Ruud Walaas & Jens Kristian Steen Jacobsen (red.),  Turisme: globale utfordringer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205499799.  Kapittel 2.  s 37 - 77
  • Fennefoss, Arvid (2012). Hva er pragmatisme?. Socius.  ISSN 0809-5574.  (3), s 76- 77
  • Fennefoss, Arvid (2004). Kampen om tariffavgift - hvor progressiv er den?.
  • Fennefoss, Arvid (2004). Transportstreiken: Prinsipper, midler, konsekvenser.

View all works in Cristin

Published Oct. 1, 2010 10:00 AM - Last modified Aug. 10, 2012 2:46 PM