Anne Krogstad

Image of Anne Krogstad
Norwegian version of this page
Phone +47-22844394
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

 • Political communication
 • Comparative studies of political leadership
 • Elections/media/social media studies
 • Entrepreneurship
 • Sociology of the senses
 • Youth culture (punk)

Courses taught

Tutoring in culture, communication, discourse, semiotics, politics, gender, media

Background

 • Professor at The Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo (UiO), 2006
 • Programme Director of KULKOM, UiO, 2006-2015
 • Researcher/Senior Reseacher at the Institute for Social Research, Oslo, 1991-2006
 • PhD in Social Anthropology at the University of Oslo, 1999
 • Visiting Scholar, University of California at Santa Barbara, 1995-1996
 • Visiting Scholar, University of California at Berkeley, 1990-1991
 • Visiting Scholar, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1988
 • Fulbright & NORAM noncredit student, Stanford University, 1983-85

Positions held

 

Tags: Sociology

Publications

View all works in Cristin

 • Krogstad, Anne (2006). En stillferdig omveltning i matveien. Kulinarisk entreprenørskap blant etniske minoriteter i Oslo. Abstrakt forlag.  ISBN 8279352139.  153 s.
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (red.) (2004). I valgkampens hete. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  431 s.
 • Narud, Hanne Marthe & Krogstad, Anne (ed.) (2004). Elections, Parties and Political Representation. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  340 s.
 • Gomard, Kirsten & Krogstad, Anne (ed.) (2001). Instead of the Ideal Debate. Doing Politics and Doing Gender in Nordic Political Campaign Discourse. Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 87-7288-816-4.  224 s.
 • Krogstad, Anne (1999). Image i politikken. Visuelle og retoriske virkemidler. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2092-9.  306 s.
 • Hagemann, Gro & Krogstad, Anne (red.) (1994). Høydeskrekk. Kvinner og offentlighet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-0434-8.  207 s.

View all works in Cristin

 • Krogstad, Anne (2017). Politics, History and Visual Display.
 • Krogstad, Anne (2017). Selfies, avatarer og politiske alfahunner: Kunsten å forbløffe velgere ved hjelp av visuelle virkemidler .
 • Krogstad, Anne (2017). The Political History of Visual Dispaly.
 • Krogstad, Anne & Pettrém, Maria (2017, 01. mars). Forelesernes dramatiske historier. Levde blant punkere .  Universitas.
 • Krogstad, Anne (2016). A comment on cultural rhetoric.
 • Krogstad, Anne (2016). Bildedeling som kulturelt og politisk fenomen.
 • Krogstad, Anne (2016). Erfaringer med karrierekurs.
 • Krogstad, Anne (2016). Kulturens Darth Vader.
 • Krogstad, Anne (2016). Kunsten å gjøre ingenting, men være alt.
 • Krogstad, Anne (2016). Sammenlikning i tykt og tynt.
 • Krogstad, Anne (2016). Social resilience and elite culture.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Picturing Politics: Female Political Leaders in France and Norway.
 • Krogstad, Anne (2015). Kunsten å forbløffe sine velgere uten å forskrekke dem.
 • Krogstad, Anne (2015, 11. november). Min kollega: Anne Krogstad . [Fagblad].  SV nytt.
 • Krogstad, Anne (2015). Min kollega: Hilde E. Nafstad og Rolv Mikkel Blakar . SV Nytt.
 • Krogstad, Anne (2015). Profilbilder og politikk på Facebook.
 • Krogstad, Anne & Hval, Julie (2015, 22. november). En kaffe med: Anne Krogstad . [Fagblad].  Samfunnsvitern.
 • Krogstad, Anne (2014, 18. desember). Navere forteller . [Fagblad].  forskning.no.
 • Krogstad, Anne (2014). Politikkens bilder.
 • Krogstad, Anne (2014). Visuell retorikk.
 • Krogstad, Anne (2013). Anthropology of the Senses.
 • Krogstad, Anne (2013). Formødrenes stemmer.
 • Krogstad, Anne (2013). Hva nå? KULKOM 10 år.
 • Krogstad, Anne (2013). Kvinner, stemmerett og politikk. Et hundreårsperspektiv.
 • Krogstad, Anne (2013). Kvinner, stemmerett og politisk lederskap.
 • Krogstad, Anne (2013). Kvinners bruk av stemmeretten de siste 100 år .
 • Krogstad, Anne (2013). Likestilling i 100 år.
 • Krogstad, Anne (2013). Om å være alt for alle.
 • Krogstad, Anne (2013). One Hundred Years of Women's Right to Vote. The Case of Norway .
 • Krogstad, Anne (2013). Politikk, kjønn og media.
 • Krogstad, Anne (2013). Politisk kunst. Kunstig politikk.
 • Krogstad, Anne (2013). Stemmerett og samfunnsdeltagelse.
 • Krogstad, Anne & Iversen, Kristina Leganger (2013, 07. september). Jens: Player, boss eller hottie? . [Internett].  Framtida.no.
 • Krogstad, Anne & Selås, Jon (2013, 01. august). Nye brikker i det politiske spillet.  VG.
 • Krogstad, Anne & Stoltenberg, Hanna (2013, 05. desember). Eliteserien . [Tidsskrift].  Aftenposten K.
 • Olsen, Knut Gjerseth & Krogstad, Anne (2013, 16. februar). Jakten på pratsomme damer.  Plot dokumentarmagasinet.
 • Guttormsen, Ellen Wesche & Krogstad, Anne (2012, 10. januar). Radiointervju (Ekko) om Margaret Thatcher. [Radio].  NRK P2.
 • Krogstad, Anne (2012). Expressive Power in Political Communication.
 • Krogstad, Anne (2012). Karismatisk politisk lederskap.
 • Krogstad, Anne (2012). Kjønn og visuell retorikk i det politiske rom.
 • Krogstad, Anne (2012). Om bruk av Wiki i eksamenssammenheng ved Universitetet i Oslo.
 • Krogstad, Anne (2012). Politikk og visuell retorikk.
 • Krogstad, Anne (2012). Profilpolitikk og visuell retorikk.
 • Krogstad, Anne (2012). Retorikk og kjønn.
 • Krogstad, Anne & Aardal, Bernt (2012). Hanne Marthe Narud in memoriam . Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  53(3), s 349- 351
 • Krogstad, Anne & Gitmark, Hannah (2012, 28. januar). Den nye alfahunnen.  Dagsavisen.
 • Krogstad, Anne & Hoffengh, Sissel (2012, 28. januar). Maggie vender tilbake.  Dagsavisen.
 • Krogstad, Anne & Høydal, Håkon Fostervold (2012, 07. oktober). De nye førstedamene.  VG.
 • Haarr, Tone Knudsen & Krogstad, Anne (2011). Forakten for kultureliten . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Krogstad, Anne (2011). "Babettes gjestebud" i matsosiologisk perspektiv.
 • Krogstad, Anne (2011). Folkelig elitisme blant kulturelle og politiske eliter.
 • Krogstad, Anne (2011). Introduction, Chris Jenks on transgressions.
 • Krogstad, Anne (2011). Komparative studier av norsk og fransk politikk.
 • Krogstad, Anne (2011, 04. februar). Om symboler og logoer. [Radio].  Radio Nova.
 • Krogstad, Anne (2011). Politikk, retorikk og nye sosiale medier.
 • Krogstad, Anne (2011). Politisk reklame.
 • Krogstad, Anne (2011). Signert: Mediemyter om kultureliten. SV Nytt.
 • Krogstad, Anne (2011). Subkulturelle strømninger.
 • Krogstad, Anne (2011). Visual rhetoric.
 • Krogstad, Anne (2011). Visuell politisk kommunikasjon i Norge og Frankrike.
 • Krogstad, Anne (2010). I bunn og grunn: Dypdykk i kulturelle overflater.
 • Krogstad, Anne (2010). Maktens klister. Om kulturforståelse som maktforståelse.
 • Krogstad, Anne (2010). On the Sociology of Elite Distinction.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth E. (2010). Politikkens rekvisitter. En bildeanalyse av norske og franske politikere.
 • Krogstad, Anne (2009). Estetikk, politikk og fortryllelse.
 • Krogstad, Anne (2009). Europeiske politiske eliter: Visuell og språklig retorikk.
 • Krogstad, Anne (2009). Maktens rekvisitter.
 • Krogstad, Anne (2009). "Møt din professor, Anne Krogstad".
 • Krogstad, Anne (2009). Politisk image og retoriske virkemidler.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth (2009). Aesthetics and gender in France and Norway.
 • Krogstad, Anne (2008). Bjelkeblikk på kultur og kommunikasjon.
 • Krogstad, Anne (2008). Current Research in Comparative Sociology.
 • Krogstad, Anne (2008). Politikk, retorikk og trillende terninger.
 • Krogstad, Anne (2008). Politikkens uttrykksatleter. Strategisk bruk av kjønn, kropp og språk i europeisk politikk.
 • Krogstad, Anne (2008). Politisk retorikk og trillende terninger.
 • Krogstad, Anne (2008). Språklige og visuelle virkemidler i politikken.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth (2008). Picturing politics: Political leadership, aesthetics and gender in France and Norway.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth (2008). Political Leadership and Gender in France and Norway.
 • Krogstad, Anne (2007). Med moskitonett i sosiologenes leir. Socius.  ISSN 0809-5574.  (2), s 14- 15
 • Krogstad, Anne (2007). Sak og image i politikken. Eksempler fra Europa.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth (2007). Gendered images of political leadership.
 • Krogstad, Anne (2006). En kulturforskers historie.
 • Krogstad, Anne (2006). Kristin Halvorsens personlige profilering i gamle og nye medier.
 • Krogstad, Anne (2005). En bok, en blogg og en blondine.
 • Krogstad, Anne (2005). Personsentrert valgkamp på nettet.
 • Krogstad, Anne (2005). Valgkamp på nett. Formidling av politikk og personlighet gjennom fingertupper og tastatur.
 • Krogstad, Anne (2004). Etniske minoriteter og kulinarisk entreprenørskap.
 • Krogstad, Anne (2004). Historie, generasjon, endring.
 • Krogstad, Anne (2004). Om valgkamp i Norge.
 • Krogstad, Anne (2004). Terningkast – et systematisert idioti? Politiske frustrasjoner og journalistiske muntrasjoner.
 • Krogstad, Anne (2004). Urbanisme og toleranse.
 • Krogstad, Anne (2004). Valgkamp anno 2005. Personliggjøring av politikk.
 • Krogstad, Anne (2002). En stillferdig revolusjon i matveien. Etniske minoriteter og kulinarisk entreprenørskap.
 • Krogstad, Anne (2001). Entreprenører med innvandrerbakgrunn. Tre lokalsamfunn, fire markeder . Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  18(2), s 27- 39 Full text in Research Archive
 • Krogstad, Anne (2000). Folkelig og urban elitisme. Eksempler fra norsk, nordisk og europeisk politikk.
 • Krogstad, Anne (2000). Kvinnelige amasoner i nordisk politikk. NIKK magasin.  ISSN 1502-1521.  (2), s 18- 20
 • Krogstad, Anne (1999). Image og politikk.
 • Krogstad, Anne (1997). Image i topp-politikken. Visuelle og retoriske virkemidler i kvinners og menns politiske kommunikasjon.
 • Krogstad, Anne (1994). Valgkamp og ordkamp.
 • Krogstad, Anne & de Vibe, Astrid (red.) (1993). Offentlighet og kjønnsteori.
 • Krogstad, Anne (1991). Språklig manipulasjon fra ytterste høyre. PM: Populærvitenskapelig Magasin.  ISSN 0801-0978.  (9/10), s 38- 41
 • Krogstad, Anne (1990). Kultur og sannhet: Betraktninger over Rosaldos siste bok. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1), s 83- 86
 • Krogstad, Anne (1990). Pønkere, I:  Flexicon. Bind 2.  Arnkrone A/S Nordiske Bokverk, Oslo.  9.  s 488 - 499
 • Krogstad, Anne (1985). Ungdom, stil og symboler: Skippergata 6/6b, et eksperiment i fellesskap.

View all works in Cristin

Published Oct. 5, 2010 3:04 PM - Last modified July 6, 2017 8:56 AM

Projects