Events - Page 3

Time and place: June 19, 2013 5:00 PM - 6:00 PM, Sophus Lies Auditorium, University of Oslo
Time and place: Dec. 7, 2010 2:15 PM - 3:45 PM, HH 323

Førsteamanuensis Arvid Fennefoss, ISS

Time and place: Nov. 9, 2010 2:15 PM - 3:45 PM, HH 323

Forsker Jørgen Svalund, Fafo

Time and place: Nov. 2, 2010 2:15 PM - 4:00 PM, Blindern

Jeremy Freese (Northwestern, USA) gjester AKS-seminaret i november 2010. Freese er professor i sosiologi ved Northwestern University i Chicago, og er kjent som den for tiden ledende ekspert på sosiologiens og samfunnsvitenskapens respons til utviklingen i moderne genetikk og sosiobiologi. Han har publisert en rekke arbeider i topptidsskrifter omkring dette og tilstøtende tema, og holder i den anledning et foredrag over dette på AKS-seminaret. 

Time and place: Oct. 26, 2010 2:15 PM - 4:00 PM, rom HHH-221

Gianluca Manzo (Sorbonne, FR) gjester Oslo og ISS i oktober/november 2010. Han holder i den anledning et innlegg på AKS-seminaret med tittelen "Modelling Educational Stratification Mechanisms by Agent-based Models: an Application to French and Italian Data".

Hvordan utvikles ulikhet i utdanning over tid? Hvilke mekanismer er med? Hvordan samvirker disse mekanismene? Manzo bruker agentbaserte simuleringsmodeller til å gjenskape ulikhetsmønstre i Frankrike og Italia.

Til daglig er Gianluca Manzo forsker ved CNRS på Sorbonne i Paris.

Time and place: Oct. 19, 2010 2:15 PM - 3:45 PM, HH 323

Professor Ragnvald Kalleberg, ISS

Time and place: Oct. 12, 2010 2:15 PM - 4:00 PM, rom HHH-221

Stadig senere fødsler og stadig mer komplekse familiemønstre er trekk ved utviklingen, ikke bare i Norge, men også USA og Storbritannia. Hvilke konsekvenser har senere fødsler og mer komplekse familiemønstre for barnas helse? Wendy Sigle-Rushton presenterer etarbeid om dette temaet på AKS-seminaret i oktober. Det er et samarbeid med Alice Goisis.

Time and place: Sep. 28, 2010 2:15 PM - 3:45 PM, HH 323

Stipendiat Julia Orupabo, ISF

Time and place: Aug. 30, 2010 2:15 PM - 4:00 PM, rom HHH-221

Ingar Brattbakk (stipendiat, ISS) presenterer et arbeid med tittelen "Block, neighbourhood or district? The importance of geographical scale for neighbourhood effects".

Time and place: May 18, 2010 2:15 PM - 4:00 PM, Room 221, Harriet Holters House

Research fellow Anne-May Melsom presents her work on gender segregation and sick leave.

Time and place: May 18, 2010 2:15 PM - 3:45 PM, Room 323, Harriet Holters House

Sørhaug og Kalleberg introduce a discussion of Michèle Lamont's new book - How Professors Think (Harvard UP 2009)

The discussion will be in Norwegian.

Time and place: May 5, 2010 12:00 PM - 1:00 PM, rom 221, Harriet Holters House

Peris Sean Jones NIBR/ISS opens.

Time and place: Apr. 20, 2010 2:15 PM - 4:00 PM, Room 221, Harriet Holters House

Gianluca Manzo visits Oslo and ISS in April 2010. In connection with his visit he will be presenting his work at the Aks seminar entitled "Modelling Educational Stratification Mechanisms by Agent-based Models: an Application to French and Italian Data".

How is inequality in education formed over time? Which mechanisms play a part in this process? How do these mechanisms interact? Manzo uses agent-based simulation models to recreate patterns of inequality in France and Italy.

Gianluca Manzo is a researcher at Centre national de la recherche scientifique (CNRS) in Paris.

Time and place: Apr. 13, 2010 2:15 PM - 3:45 PM, Harriet Holters House, room 323

Details to follow

Time and place: Apr. 7, 2010 12:00 PM - 1:00 PM, rom 221, Harriet Holters House

Heidi Wiig Aslesen, BI opens. Stig-Erik Jakobsen will comment.

Time and place: Mar. 23, 2010 2:15 PM - 4:00 PM, rom 221 HHH, Instituttstyrerommet

Ingar Brattbakk (research fellow, ISS) presents a work entitled "Block, neighbourhood or district? The importance of geographical scale for neighbourhood effects".

Time and place: Mar. 17, 2010 12:00 PM - 1:00 PM, rom 221, Harriet Holters House

Jean-Pascal Daloz, University of Oxford/UiO, presents his new book - The Sociology of Elite Distinction: From Theoretical to Comparative Perspectives.

Anne Krogstad comments.

Time and place: Feb. 3, 2010 11:30 AM - 12:30 PM, rom 221, Harriet Holters House

Gunnar Aakvaag presents. Fredrik Engelstad comments.