Tverrfakultære og tverrfaglige satsingsområder

SV-fakultetet er opptatt av å styrke den faglige bredden og bidra til forskning på tvers av fakultetene og de ulike fagmiljøene ved UiO. 

UiO Energi

UiO Energi er en av tre tverrfaglige satsningsområder ver UiO. UiO Energi tar for seg en av vår tids mest kompliserte utfordringer.

Verden trenger:

  • Nok energi
  • En sikker energiforsyning
  • Bærekraftig energi
  • Energi som er tilgjengelig for alle

UiO Energi legger til rette for tverrfaglig forskning, innovasjon og utdanning på energifeltet.

Andre tverrfakultære områder

I tillegg deltar forskere fra SV-fakultetet i disse tverrfakultære satsingsområder:

Tidligere tverrfaglige forskningsområder

Tverrfakultære områder ved UiO

Publisert 13. okt. 2010 10:42 - Sist endret 17. mars 2016 12:34