Bøker - Side 9

Publisert 17. nov. 2010 08:53

Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet

Temaet i denne boka er barns levekår, og hvordan deres levekår og livssituasjon som barn innvirker på deres liv som voksne.

Publisert 17. nov. 2010 08:53

Er det blitt «normalt» å røyke hasj? Hva er forholdet mellom en idealistisk cannabiskultur og en kynisk og profittorientert cannabisøkonomi? Hva innebærer de nye trendene knyttet til hjemmedyrking og medisinsk bruk av cannabis? Hvordan bør en fornuftig politikk utformes?

Boken er skrevet av Sveinung Sandberg og Willy Pedersen.

Publisert 17. nov. 2010 08:53

Kulturforståelse som maktanalyse Fredrik Engelstad

Makt trer frem, og den er skult. Makt hviler på hierarkier, institusjoner og kontroll over sosiale ressurser, men også på tegn, symboler og ytringer. De inngår i nesten all maktutøvelse, og skaper egne former for makt gjennom beskrivelser og forståelsesformer som henviser og overtaler, forklarer og forfører.

Publisert 16. nov. 2010 16:32

Invitasjon til sosiologi

Visste du at den amerikanske sosiologen Robert Mertons teori om utilsiktede konsekvenser kan bidra til å forklare den noe snodige klesmoten blant svenske danseband på slutten av 1970-tallet? Eller at Pierre Bourdieu muligens hadde løsningen på hvorfor elektriske biler aldri ble noen suksess? Dette, samt hvordan globalisering kan forklares via en tekopp, og en rekke andre originale spørsmål kan du lese om i denne boken.

Boken er skrevet av stipendiat Hans Erik Næss.

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Marina Della Giusta, Maria Laura Di Tommaso and Steinar Strøm

Routledge, London and New York, 2008, ISBN 10: 0-415-39717-0 (hbk), ISBN 10: 0-415-42372-4 (pbk) 93 sider

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Geir Asheim

Advances in Decision Making Under Risk and Uncertainty, Springer, Third Edition 2008, 33 - 47

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Erik Biørn

Unipub 2008, ISBN 978-7477-359-2

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Erik Biørn

Published by Unipub, 3. ed., ISBN 978-82-7477-399-8

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Erik Biørn, Jayalakshmi Krishnakumar

in Lászlo Mátyás and Patrick Sevestre (eds.): The Econometrics of Panel Data. Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice, Springer, Third Edition 2008, 323 - 367

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Olav Bjerkholt

i Ofstad, B., O.Bjerkholt, K, Skrede and Aa. Hylland: Rettferd og politikk. Festskrift til Hilde Bojer, Oslo: Emilia, 2009, 275-290.  

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Olav Bjerkholt

Published in Economic Models: Methods, Theory and Applications, 2009, ISBN 978-981-283-645-8, 1-20  

Publisert 15. okt. 2010 16:17

Aud Talle gir i denne boken en innføring i fenomenet omskjæring.

Publisert 15. okt. 2010 13:11

Arnd Schneider and Christopher Wright have published Between Art and Anthropology which provides new and challenging arguments for considering contemporary art and anthropology in terms of fieldwork practice. Artists and anthropologists share a set of common practices that raise similar ethical issues, which the authors explore in depth for the first time.

 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk, Bjarne Fidjestøl (red), Otto Hageberg (red)

Oslo: Det Norsk Samlaget 1967 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad og Gro Hagemann (red)  

Oslo: Ad Notam 1994   

ISBN/ISSN: 82-417-0434-8

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk   

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten   

Cambridge: Cambridge University Press 1998   

ISBN/ISSN: 0521622573    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Willy Pedersen

Oslo: Universitetsforlaget 1998  

ISBN/ISSN: 8200127729

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg with IDE International research group  

New York: Oxford University press 1993   

ISBN/ISSN: 0-19-828786-0

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk   

Pittsburgh: Duquesne University Press 1976 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Marit Haldar og Ivar Frønes

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg og Harriet Holter (red)

Oslo: Universitetsforlaget 1996  

ISBN/ISSN: 82-00-22535-6