Bøker - Side 9

Publisert 22. mars 2012 08:02

Anne Lise Ellingsæter har skrevet om "Nordic Politicization of Parenthood: Unfolding Hybridization?", i en bok redigert av Martina Richeter og Sabine Andresen: The Politicization of Parenthood, utgitt på Springer forlag.

For informasjon om boken, se forlagsside

Publisert 2. mars 2012 08:00

Ragnvald Kalleberg har skrevet om "Dannelse som faglig fordring i høyere utdannelse", utgitt i en bok redigert av Bernt Hagtvet og Gorana Ognjenovic: DANNELSE: tenkning, modning, refleksjon. Nordiske perspektiver på allmenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forskning. Oslo: Dreyer Forlag..

 

Publisert Feb. 27, 2012 2:23 PM
Publisert Feb. 27, 2012 10:05 AM
Publisert Feb. 27, 2012 10:03 AM
Publisert Feb. 23, 2012 2:11 PM
Publisert Feb. 23, 2012 12:15 PM
Publisert Feb. 23, 2012 12:12 PM
Publisert Feb. 23, 2012 12:01 PM
Publisert Feb. 22, 2012 4:50 PM
Publisert Feb. 21, 2012 11:52 AM
Publisert 20. feb. 2012 15:56

Denne boka gir en teoretisk og klinisk nær innføring i utviklingsrettet intersubjektiv terapi med barn og unge.

Publisert Feb. 16, 2012 1:35 PM
Publisert Feb. 16, 2012 11:20 AM
Publisert Feb. 10, 2012 3:08 PM
Publisert Feb. 9, 2012 3:56 PM
Publisert Feb. 9, 2012 1:19 PM
Publisert 7. feb. 2012 08:06

Professor Hege M. Knutsen har skrevet kapitlet Industriell oppgradering og arbeidsmarked i Kina i Kinas Økonomi redigert av Jo Inge Bekkevold og Henning Kristoffersen.

Forlagsside

Publisert 3. feb. 2012 10:05

Denne boken presenterer konkrete råd og verktøy ledere og konsulenter umiddelbart kan benytte for å utvikle effektive ledergrupper.

Publisert 30. jan. 2012 11:23

Professor Fredrik Engelstad har skrevet kapitlet «The Assignment of Political Office by Lot» i  Lotteries in Public Life. A Reader, redigert av Peter Stone.

 

Publisert 25. jan. 2012 14:30

Schizofreni representerer i mange henseende en av de største utfordringene innen vårt helsevesen. Det er en lidelse som rammer unge mennesker og er antakeligvis den sykdomsgruppen som koster samfunnet mest.  

Publisert 19. jan. 2012 14:55

Signe Howell and Aud Talle are editors of this volume which adresses a topic of great relevance to the practice of ethnographic fieldwork, what they call multitemporal fieldwork. 

Publisher's page

Publisert 9. jan. 2012 15:21

Hvordan kan vi avsløre skrullete tanker når de forsøker å utgi seg for å være troverdige?

Publisert 19. des. 2011 14:35

Lars Mjøset står som redaktør for denne boken som er utgitt på Emerald Book.

Publisert 8. des. 2011 14:45

Hva er organisasjonskultur og hvorfor er det viktig å forstå kulturen i egen organisasjon? Hvordan påvirker organisasjonskulturen bedriftens prestasjoner og medarbeidernes innsats? Hva gjør at to bedrifter innenfor samme bransje utvikler helt ulike organisasjonskulturer? Og hva kan man gjøre for å påvirke kulturen i egen organisasjon?