Bøker - Side 9

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Marina Della Giusta, Maria Laura Di Tommaso and Steinar Strøm

Routledge, London and New York, 2008, ISBN 10: 0-415-39717-0 (hbk), ISBN 10: 0-415-42372-4 (pbk) 93 sider

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Geir Asheim

Advances in Decision Making Under Risk and Uncertainty, Springer, Third Edition 2008, 33 - 47

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Erik Biørn

Unipub 2008, ISBN 978-7477-359-2

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Erik Biørn

Published by Unipub, 3. ed., ISBN 978-82-7477-399-8

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Erik Biørn, Jayalakshmi Krishnakumar

in Lászlo Mátyás and Patrick Sevestre (eds.): The Econometrics of Panel Data. Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice, Springer, Third Edition 2008, 323 - 367

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Olav Bjerkholt

i Ofstad, B., O.Bjerkholt, K, Skrede and Aa. Hylland: Rettferd og politikk. Festskrift til Hilde Bojer, Oslo: Emilia, 2009, 275-290.  

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Olav Bjerkholt

Published in Economic Models: Methods, Theory and Applications, 2009, ISBN 978-981-283-645-8, 1-20  

Publisert 15. okt. 2010 16:17

Aud Talle gir i denne boken en innføring i fenomenet omskjæring.

Publisert 15. okt. 2010 13:11

Arnd Schneider and Christopher Wright have published Between Art and Anthropology which provides new and challenging arguments for considering contemporary art and anthropology in terms of fieldwork practice. Artists and anthropologists share a set of common practices that raise similar ethical issues, which the authors explore in depth for the first time.

 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes, Katrine Fangen og Sharam Alghasi  

Oslo: Gyldendal Akademisk 2006   

ISBN/ISSN: 82-05-34002-1    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tone S. Wetlesen og Haldis Hjort  

Oslo: Unipub AS 2006   

ISBN/ISSN: 8274772326

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten

Oslo: Abstrakt forlag 2007  ISBN/ISSN: ISBN 978-82-7935-167-2  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Gunnar C. Aakvaag Odin Lysaker (Red:) Oslo: PAX 2007 ISBN/ISSN: 9788253030500  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Demokratisk fellesskap Politisk inkludering og etnisk mobilisering Jon Rogstad Oslo: Universitetsforlaget 2007 ISBN/ISSN: 9788215010502

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Moderne sosiologisk teori Gunnar C. Aakvaag Oslo: Abstrakt Forlag 2008 ISBN/ISSN: 978-82-7935-219-8  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Arnlaug Leira og Anne Lise Ellingsæter  

Bristol: The Policy Press 2006   

ISBN/ISSN: 1861346468    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Academics as Public Intellectuals Ragnvald Kalleberg Sven Eliaeson Cambridge: Cambridge Scholars Published 2008 ISBN/ISSN: 9781847184764

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Kjønnsteori

Ellen Mortensen, Cathrine Egeland, Randi Gressgård, Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland, Kristin Sampson   Gyldendal: Oslo   ISBN: 978-82-05-37217-7  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Gendering citizenship in Western Europe New challenges for citizenship research in a cross-national context Arnlaug Leira (Medforfattere: Se sammendrag) Bristol: Policy Press 2007 ISBN/ISSN: 9781861346940  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Childhood: Changing Contexts (Comparative Social Research) Arnlaug Leira Chiara Saraceno Oslo: JAI Press 2008  ISBN/ISSN: 978-0762314195  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

A History of Immigration: The Case of Norway 900 - 2000. 

Grete Brochmann Knut Kjeldstadli Oslo: Universitetsforlaget 2008  ISBN/ISSN: 9788215013138

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Logics of Organization Theory Audiences, Codes, and Ecologies Glenn R. Carroll Michael T. Hannan & László Pólos Princeton: Princeton University Press 2007 ISBN/ISSN: 978-0-691-13450-5  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Nasjonalstaten: Velferdsstatens grunnlag Sigurd Skirbekk Oslo: Kolofon 2008 ISBN/ISSN: 9788230004340  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Robin Leichenko and Karen O'Brien

ISBN13: 9780195177329

ISBN10: 0195177320

Forlags side: http://www.us.oup.com/us/catalog/general...

Paper, 192 pages Also available: hardback Jul 2008, Price: $29.95

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Identitet og praksis Etnisitet, klasse og kjønn blant somaliere i Norge Katrine Fangen Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2008 ISBN/ISSN: 978-82-05-38156-8