Bøker - Side 9

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Erik Biørn

Published by Unipub, 3. ed., ISBN 978-82-7477-399-8

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Erik Biørn, Jayalakshmi Krishnakumar

in Lászlo Mátyás and Patrick Sevestre (eds.): The Econometrics of Panel Data. Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice, Springer, Third Edition 2008, 323 - 367

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Olav Bjerkholt

i Ofstad, B., O.Bjerkholt, K, Skrede and Aa. Hylland: Rettferd og politikk. Festskrift til Hilde Bojer, Oslo: Emilia, 2009, 275-290.  

Publisert Nov. 4, 2010 2:09 PM

Olav Bjerkholt

Published in Economic Models: Methods, Theory and Applications, 2009, ISBN 978-981-283-645-8, 1-20  

Publisert 15. okt. 2010 16:17

Aud Talle gir i denne boken en innføring i fenomenet omskjæring.

Publisert 15. okt. 2010 13:11

Arnd Schneider and Christopher Wright have published Between Art and Anthropology which provides new and challenging arguments for considering contemporary art and anthropology in terms of fieldwork practice. Artists and anthropologists share a set of common practices that raise similar ethical issues, which the authors explore in depth for the first time.

 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Katrine Fangen   

Oslo: Fagbokforlaget 2004   

ISBN/ISSN: 82-7674-584-9  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Arnlaug Leira   

Cambridge: Cambridge University Press 2002  

ISBN/ISSN: 0521571294

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red)  

Oslo: Scandinavian University Press 2004  

ISBN/ISSN: 0040-716X  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Karin Widerberg   

Lund: Studentlitteratur AB 2002   

ISBN/ISSN: 9144030401

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes og Tone S. Wetlesen (red.)  

Oslo: Abstrakt forlag 2004   

ISBN/ISSN: 82-7935-183-3

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes, Katrine Fangen og Sharam Alghasi  

Oslo: Gyldendal Akademisk 2006   

ISBN/ISSN: 82-05-34002-1    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tone S. Wetlesen og Haldis Hjort  

Oslo: Unipub AS 2006   

ISBN/ISSN: 8274772326

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten

Oslo: Abstrakt forlag 2007  ISBN/ISSN: ISBN 978-82-7935-167-2  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Gunnar C. Aakvaag Odin Lysaker (Red:) Oslo: PAX 2007 ISBN/ISSN: 9788253030500  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Demokratisk fellesskap Politisk inkludering og etnisk mobilisering Jon Rogstad Oslo: Universitetsforlaget 2007 ISBN/ISSN: 9788215010502

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad   

Oslo: Abstrakt forlag 2006   

ISBN/ISSN: 82-7935-213-9    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Arnlaug Leira og Anne Lise Ellingsæter  

Bristol: The Policy Press 2006   

ISBN/ISSN: 1861346468    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Gendering citizenship in Western Europe New challenges for citizenship research in a cross-national context Arnlaug Leira (Medforfattere: Se sammendrag) Bristol: Policy Press 2007 ISBN/ISSN: 9781861346940  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten (red), (Medforfattere: Se sammendrag) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2007 ISBN/ISSN: 978 90 272 5204 3  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Per J. Otnes   

Oslo: Solum forlag 2004   

ISBN/ISSN: 82-560-1449-0

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Bjørnar Sæther   

Aldershot: Ashgate publishing company 2004   

ISBN/ISSN: 0-7546-4197-X

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Kristian Stokke, John Harriss, Olle Törnquist (eds.)  

London: Palgrave-Macmillan 2004   

ISBN/ISSN: 1403934819

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Willy Pedersen, Finn Skårderud og Erling Sandmo  

Oslo: Universitetsforlaget 2004   

ISBN/ISSN: 8215006566

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira  

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2004  

ISBN/ISSN: 82-05-32757-2