Bøker - Side 4

Oxford University Press
Publisert Apr. 17, 2015 4:11 PM

Kjetil Storesletten with Zheng Song, Yikai Wang and Fabrizio Zilibotti

Elsevier
Publisert Apr. 17, 2015 3:58 PM

Debraj Ray and Rajiv Vohra

Fagbokforlaget
Publisert Apr. 17, 2015 3:43 PM

Carl Henrik Knutsen

 Routledge
Publisert Apr. 17, 2015 3:29 PM

Carl Henrik Knutsen and Hanne Fjelde

Routledge
Publisert Apr. 17, 2015 3:13 PM

Michael Hoel and Aart de Zeeuw

Publisert 17. apr. 2015 14:22

Knut Nustad discusses the first UNESCO World Heritage Site in South Africa: the Isimangaliso (St.Lucia) Wetland Park. Here, conservation interests are pitted against those of industrial forestry, commercial farming, and the local communities struggling to have their land returned to them.

Publisher's website

 

Publisert 15. apr. 2015 11:25

In this new volume Marit Melhuus has written the chapter The Embryo, Sacred and Profane in which she attempts to untangle the conflicting meanings and interests people with different perspectives have for the human embryo.

More information at berghahnbooks.com

MITT Press
Publisert Apr. 13, 2015 5:04 PM

Michael Hoel

Publisert 13. apr. 2015 09:26

Karin Widerberg har redigert den første boka om institusjonell etnografi i Norden ! Boka tar for seg flere ulike felt og viser hvordan institusjonelle etnografi har blitt brukt som fremgangsmåte.

Les mer på cappelendamm.no

Oxford University Press
Publisert Apr. 10, 2015 4:41 PM

Bjørn Høyland and Simon Hix.

Bloomsbury Press
Publisert Apr. 10, 2015 4:28 PM

Scott Gates, Marianne Dahl, Håvard Mokleiv Nygård and Kaushik Roy

Norden
Publisert Apr. 10, 2015 3:27 PM

­­­Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum and Knut Røed.

Oxford University Press
Publisert Apr. 10, 2015 2:49 PM

Erling Barth and Kalle Moene

Emerald Group Publishing Limited
Publisert Apr. 10, 2015 2:13 PM

Rolf Aaberge and Ugo Colombino

Publisert 19. feb. 2015 09:59

Psykologien er rik på synspunkter og kontroverser, og nye diskusjoner har gamle røtter.

Publisert Feb. 13, 2015 11:05 AM

Erling Holmøy and Birger Strøm

Publisert 12. jan. 2015 12:04

Klimautfordringen utfordrer utvikling på mange måter. Denne boken tar et kritisk blikk på koblingen mellom klimaendringer, tilpasning og utvikling. Boken er redigert av Tor Håkon Inderberg, Siri Eriksen, Karen O´Brien og Linda Sygna. 

Les mer på www.routledge.com

Publisert 8. jan. 2015 13:30

Disability and discourse analysis skrevet av Jan Grue er en studie av hvordan funksjonshemning konstrueres i ulike sosiale sfærer og tekstkulturer: Som et medisinsk problem, som en samfunnsskapt hindring, og som en personlig tragedie eller heltefortelling. Boken trekker på nyere tverrfaglig teori om funksjonshemning samt diskursanalytiske arbeidsmetoder, og anvender disse på tekster fra politiske, institusjonelle, organisatoriske og mediekontekster.

Mer informasjon om boka på www.ashgate.com

Bilde av Econometrics in a Formal Science of Economics
Publisert Jan. 7, 2015 12:44 PM

Bernt P. Stigum

Published by MIT Press, December 2014.

 

Publisert 18. des. 2014 11:11

Anne Lise Ellingsæter har bidratt med kapitlet "Kjønnsessensialisme - segregeringens evighetsmaskin?" i boken Kjønnsdeling og etniske skiller i arbeidsmarkedet redigert av Liza Reisel og Mari Teigen. Artikkelen diskuterer i hvilken grad vedvarende yrkessegregering i arbeidslivet skyldes kjønnsessensialistiske forestillinger - oppfatninger om at kvinner og menn har grunnleggende forskjellige evner og interesser.

Mer informasjon om boka på www.gyldendal.no

Publisert 4. des. 2014 08:47

Ragnvald Kalleberg har bidratt med kapitelen "Scholarly texts’ influence on the 2004 revision of the Norwegian Constitution’s Article 100" i boken Writing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-2014 redigert av Karen Gammelgaard and Eirik Holmøyvik.

Mer informasjon om boka på www.berghahnbooks.com

Publisert 4. des. 2014 08:30

En nettbokutgave om kritisk samfunnsvitenskap, basert på den tverrfaglige stormønstringen under 50- års jubileet i 2013,  foreligger nå. Redaktør er Ragnvald Kalleberg, som samlet trådene både under jubileet og i boka.

Publisert 27. nov. 2014 07:30
Publisert 7. nov. 2014 10:03

Dette er en praktisk håndbok for alle fasene i en medarbeiderundersøkelse.

Publisert 6. nov. 2014 13:00

Denne antologien, redigert av David Jordhus-Lier og Anders Underthun, er i stor grad basert på hotellarbeiderstudien som UiO, NIBR og AFI har samarbeidet om siden 2009. I tillegg er det kapitler om arbeid og organisering i hotellbransjen i Goa, Irland, Las Vegas, London og Toronto.

Les mer om boka på www.routledge.com