Bøker - Side 10

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk  

Oslo: Tano Aschehoug 1999  

ISBN/ISSN: 82-5183805-3   

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad   

Oslo: Pax 1999  

ISBN/ISSN: 82-530-2092-9

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Geir Høgsnes   

Oslo: Ad Notam Gyldendal 1999  

ISBN/ISSN: 82-417-1046-1

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 1998

ISBN/ISSN: 82-00-12824-5    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk   

Oslo: Gyldendals Fakkel-serie 1968 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad, Ragnvald Kalleberg, Arnlaug Leira, Grete Brochmann og Lars Mjøset (edit)  

Stamford, Connecticut: JAI PRESS INC 2000  

ISBN/ISSN: 0-7623-0679-3  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tove Thagaard   Bergen: Fagbokforlaget 1998   ISBN/ISSN: 82-7674-278-5    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg og Sverre Lysgaard  

Oslo: Universitetsforlaget 2001   

ISBN/ISSN: 82-15-00002-9

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg og Fredrik Engelstad (edit)  

Oslo: Universitetsforlaget AS 1999  

ISBN/ISSN: 82-00-12790-7

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg, Fredrik Engelstad, Carl Erik Grenness og Raino Malnes  

Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998   

ISBN/ISSN: 82-417-0885-8    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Per J. Otnes   

Oslo: Scandinavian University Press 1997   

ISBN/ISSN: 82-00-22558-5

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Hege M. Knutsen, Jan Hesselberg, Rhys Jenkins, Jonathan Barton og Anthony Bartzokas  

Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limite 2002  

ISBN/ISSN: 1 84064 540 7  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes   

Bergen: Fagbokforlaget 2002  

ISBN/ISSN: 8276748600

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Arnlaug Leira og Thomas P. Boje (edtitors)  

London: Routledge 2000   

ISBN/ISSN: 0415235316    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad og Kirsten Gomard (red.)  

Aarhus: Aarhus University Press 2001   

ISBN/ISSN: 87-7288-816-4

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk  

Moskva: Moskvaforlaget MIK 2003   

ISBN/ISSN: 5-87902-038-X

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Lise Kjølsrød og Ivar Frønes (red)  

Oslo: Gyldendal akademisk 2003  

ISBN/ISSN: 82-0531-547-7  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes og Ragnhild Brusdal  

Bergen: Fagbokforlaget 2000  

ISBN/ISSN: 82-7674-580-6

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad, Espen Ekberg, Trygve Gulbrandsen og Jon Vatnaland

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2003

ISBN/ISSN: 82-05-31577-9

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Grete Brochmann, Jon Rogstad og Tordis Borchgrevink 

Oslo: Gyldendal Akademisk 2002

ISBN/ISSN: 9788205306165

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tone S. Wetlesen  

Bergen: Fagbokforlaget 2000  

ISBN/ISSN: 82-7674-650-0

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk, Ottar Brox og Tore Lindbekk  

Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2003  

ISBN/ISSN: 8202217954

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Karin Widerberg 

Oslo: Universitetsforlaget 2001 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Karin Widerberg   

Lund: Studentlitteratur 2002   

ISBN/ISSN: 9144018282