Bøker - Side 10

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes   

Bergen: Fagbokforlaget 2001  

ISBN/ISSN: 82-7674-581-4

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen  

Bergen: Fagbokforlaget 2003   

ISBN/ISSN: 82-7674-609-8  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten  

Bergen: SIGMA FORLAG 2000   

ISBN/ISSN: 82-7916-009-4  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten   

Oslo: Universitetsforlaget 2004  

ISBN/ISSN: 8215005179

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad og Guro Ødegård  

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2003  

ISBN/ISSN: 82-05-31533-7

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Victoria Ingrid Einagel , Liz Bondi, et al.  

England: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2002   

ISBN/ISSN: 0-7425-1561-3

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ulla-Britt Lilleaas og Karin Widerberg   

Oslo: Pax Forlag 2001  

ISBN/ISSN: 82-530-2349-9    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tove Thagaard  

Bergen: Fagbokforlaget 2003  

ISBN/ISSN: 82-7674-875-9

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk, Bjarne Fidjestøl (red), Otto Hageberg (red)

Oslo: Det Norsk Samlaget 1967 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk   

Pittsburgh: Duquesne University Press 1976 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk   

Oslo: Gyldendals Fakkel-serie 1968 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Institutt for sosiologi (ISO) ved Universitetet i Oslo ble opprettet for 60 år siden. I forbindelse med jubileet har professorene Gunn Birkelund, Ragnvald Kalleberg og Arnlaug Leira hatt ansvaret for en seminarrekke om det faglige og sosiale miljøet ved ISO på 1950-tallet. 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sårbarhet i barne- og ungdomsgrupper utvikles i et samspill mellom kjennetegn ved individet, familien, skolen og andre samfunnsmessige forhold. Professor Ivar Frønes har sammen med Edvard Befring og Mari-Anne Sørlie redigert en ny bok som formidler kunnskap om barn og unge, og deres omsorgs-, utviklings- og læringsbehov.

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Olle Törnquist, Kristian Stokke and Neil Webster

Series: Governance, Security and Development

Palgrave Macmillan

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Denne boken gir et omfattende og innsiktsfullt innblikk i den nordiske velferdsmodellen - dens historie, kjennetegn og utfordringer i en globalisert verden. Boken illustrerer det vellykkede samspillet mellom politiske, sosiale og økonomiske krefter i utviklingen av politiske institusjoner og velferd i de små og avanserte åpne økonomier og egalitære samfunn i Nord-Europa.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tre av instituttets professorer (Dag AlbumMarianne Nordli Hansen og Karin Widerberg) har tatt initiativet til ett bok-prosjekt hvor alle faste vitenskapelige ansatte + post-doc har blitt invitert til å skrive hvert sitt kapittel hvor hensikten er at man utfra egen forskning (et bestemt forskningsprosjekt) skal belyse noen sentrale metodespørsmål eller dilemmaer.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Edited by Ann Cecilie Bergene, Work Research Institute, Norway, Sylvi B. Endresen, University of Oslo, Norway and Hege Merete Knutsen, University of Oslo, Norway.

Publisher's website

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professorene Fredrik Engelstad og Ragnvald Kalleberg har skrevet hvert sitt bidrag i festskriftet til Frankrikes fremste nålevende sosiolog, Raymond Boudon (emeritert fra Sorbonne). Også en tredje norsk sosiolog har et bidrag i dette firebindsverket, professor Stein Ringen ved Oxford University.

forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professor Grete Brochmann har sammen med Anniken Hagelund, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, redigert denne nye boken. "Velferdens grenser" handler om den historiske utviklingen av samspillet mellom velferdsstat og innvandring i Norge, Sverige og Danmark fra etterkrigstiden til våre dager. De tre landene deler den grunnleggende tilnærmingen til velferd, men har skilt lag i innvandringspolitikken.

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Per J. Otnes   

Oslo: Solum forlag 2004   

ISBN/ISSN: 82-560-1449-0

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Bjørnar Sæther   

Aldershot: Ashgate publishing company 2004   

ISBN/ISSN: 0-7546-4197-X

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Kristian Stokke, John Harriss, Olle Törnquist (eds.)  

London: Palgrave-Macmillan 2004   

ISBN/ISSN: 1403934819