Bøker

Publisert Dec. 20, 2017 12:59 PM

Kacper Szulecki and Dag Harald Claes have contributed with several chapters to Energy Security in Europe. Divergent Perceptions and Policy Changes, edited by Kacper Szulecki

Publisert Dec. 19, 2017 2:35 PM

Tom Christensen and Tobias Bach have contributed with chapters in The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe, edited by  Edoardo Ongaro and Sandra Van Thiel.

Publisert 13. nov. 2017 07:00

Musikk, handlinger, muligheter setter fokus på hvordan musikk kan være et vesentlig bidrag til menneskers utvikling og helse. Den har som målsetting å beskrive ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.

Publisert 3. nov. 2017 11:35

Knut Heidar, Jan Erik Grindheim, Kaare Strøm sammen med Harald Baldersheim har skrevet boken Norsk Politikk som er utgitt av Universitetsforlaget.

Publisert 23. okt. 2017 15:50

Antologien En smartere stat tar for seg aktuelle utfordringer fra ulike sektorer; innvandring og integrering, krisehåndtering, byutvikling, samferdsel, helsepolitikk og forskningspolitikk.

Publisert Oct. 18, 2017 10:03 AM
Publisert Oct. 17, 2017 10:03 AM

Per Kristen Mydske has contributed with a chapter on societal governing efficiency in the Administrative Strategies of Our Time, edited by Noralv Veggeland.

Publisert 19. sep. 2017 07:00

I dagens informasjonssamfunn risikerer stadig flere å bli hengt ut i mediene.

Publisert 28. aug. 2017 07:00

Hvor nøyaktige er vi som observatører og formidlere av personlige, sosiale og historiske begivenheter, og hvor flinke er vi til å oppdage at andres beretninger ikke er sannferdige?

Publisert 6. juli 2017 14:05

Tove Thagaard diskuterer omsorgens betydning og organisering av omsorgarbeid i boken "Omsorgarbeids sosiologi"

Publisert 6. juli 2017 13:33

Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjuende utgave. Utgis nå i 3 bind. Tredje bind tar blant annet for seg velferdsstaten, levekår, det sivile samfunn, helse, medier og kommunikasjon, forbruk og kriminalitetsutvikling.

Publisert 6. juli 2017 12:41

Standardverket Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjuende utgave. Utgis nå i 3 bind. Bind 2 handler bl.a. om arbeidsutvikling, sosial ulikhet, skole og utdanning, innovasjons- og næringspolitikk og diskriminering.

Publisert 6. juli 2017 12:17

Det norske samfunn har kommet i ny utgave, nå i tre bind! Bind 1 handler bl.a. om befolkningsutvikling, bosetningsmønstre, kommuneutvikling, migrasjon, forsvar, bistandspolitikk og klima.

Publisert 5. juli 2017 14:26

Ivar Frønes, Helene Eng, Sigrun Ertesvåg og John Kjøbli har utforsket den populære intervensjons- og evidenstekningens utbredelse i ulike fagmiljøer, og setter den inn i en samfunnsmessig sammenheng i boka "Risiko intervensjon og evidens".

Forside bok
Publisert 24. mai 2017 13:34

Er Oslo «delt» eller ikke? Hva slags sosiale ulikheter kommer i kjølvannet av omfattende nasjonal og internasjonal innvandring? Boka Oslo - ulikhetenes by tilbyr en bred tilnærming til spørsmål om sosial ulikhet i Oslo.

Publisert 22. mai 2017 07:00

Er vi som befolkning blitt sykere og mindre motstandsdyktige overfor livspåkjenninger enn tidligere?

Publisert 1. mai 2017 07:00

Er psykologprofesjonen tjent med å logre for et liberalistisk menneskesyn, der mer individuell behandling er den primære løsningen på samfunnets helseutfordringer?

Publisert Apr. 10, 2017 11:15 AM

Edited by Elin Haugsgjerd Allern and Tim Bale

Publisert 13. mars 2017 06:00

Hva bestemmer våre beslutninger og hvor gode er de?

Publisert 9. mars 2017 09:59

Samira Martys Titel wirft einen Blick auf ein Verhältnis, das von Unterdrückung und dem Widerstand geprägt ist.

Presentation von Promedia Verlag

GAN Aschehoug
Publisert Feb. 27, 2017 10:54 AM

Mari Rege, Ingunn Størksen, Dieuwer Ten Braak, Svanhild Breive, Ragnhild Lenes, Svanaug Lunde,  Martin Carlsen, Ingvald Erfjord and Per Sigurd Hundeland.

Cambridge University Press
Publisert Feb. 24, 2017 1:22 PM

Tore Schweder and Nils Lid Hjort

Photo: Edward Elgar Publishing
Publisert Feb. 23, 2017 2:46 PM

Øystein Kravdal

Publisert Feb. 21, 2017 5:27 PM

Finn Førsund

Publisert Feb. 21, 2017 2:58 PM

Darian Roja and Dag Einar Thosen