Bøker

Publisert 25. juni 2018 15:23

Resiliens betyr å greie seg bra tross risiko og stress. Det handler om håp og styrke i vanskelige miljøer.

Publisert June 22, 2018 4:26 PM

Dag Harald Claes and Einar Lie have contributed with the chapter "The Counter-Shock in Norwegian Oil History" in Oil Counter-shock: The Price Collapse of the 1980s, edited by Duccio Basosi, Giuliano Garavini and Massimiliano Trentin.

Publisert June 22, 2018 4:03 PM
Publisert 22. mai 2018 07:00

Ole Jacob Madsen har skrevet kapittelet «Den terapeutiske skolesekken? Fremtidens skole slik Ludvigsen-utvalget ser det» i Kristian Bjørkdahl (red.): Rapporten: Sjanger og styringsverktøy

Publisert Mar. 1, 2018 3:11 PM

Oddbjørn Knutsen has contributed with the chapter "Attitudes, values and belief systems" in The Routledge Handbook of Elections, Voting Behavior and Public Opinion, edited by Justin Fisher, Edward Fieldhouse, Mark N. Franklin, Rachel Gibson, Marta Cantijoch and Christopher Wlezien.

Publisert Dec. 20, 2017 12:59 PM

Kacper Szulecki and Dag Harald Claes have contributed with several chapters to Energy Security in Europe. Divergent Perceptions and Policy Changes, edited by Kacper Szulecki

Publisert Dec. 19, 2017 2:35 PM

Tom Christensen and Tobias Bach have contributed with chapters in The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe, edited by  Edoardo Ongaro and Sandra Van Thiel.

Publisert 13. nov. 2017 07:00

Musikk, handlinger, muligheter setter fokus på hvordan musikk kan være et vesentlig bidrag til menneskers utvikling og helse. Den har som målsetting å beskrive ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.

Publisert 3. nov. 2017 11:35

Knut Heidar, Jan Erik Grindheim, Kaare Strøm sammen med Harald Baldersheim har skrevet boken Norsk Politikk som er utgitt av Universitetsforlaget.

Publisert 23. okt. 2017 15:50

Antologien En smartere stat tar for seg aktuelle utfordringer fra ulike sektorer; innvandring og integrering, krisehåndtering, byutvikling, samferdsel, helsepolitikk og forskningspolitikk.

Publisert Oct. 18, 2017 10:03 AM
Publisert Oct. 17, 2017 10:03 AM

Per Kristen Mydske has contributed with a chapter on societal governing efficiency in the Administrative Strategies of Our Time, edited by Noralv Veggeland.

Publisert 19. sep. 2017 07:00

I dagens informasjonssamfunn risikerer stadig flere å bli hengt ut i mediene.

Publisert 28. aug. 2017 07:00

Hvor nøyaktige er vi som observatører og formidlere av personlige, sosiale og historiske begivenheter, og hvor flinke er vi til å oppdage at andres beretninger ikke er sannferdige?

Publisert 6. juli 2017 14:05

Tove Thagaard diskuterer omsorgens betydning og organisering av omsorgarbeid i boken "Omsorgarbeids sosiologi"

Publisert 6. juli 2017 13:33

Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjuende utgave. Utgis nå i 3 bind. Tredje bind tar blant annet for seg velferdsstaten, levekår, det sivile samfunn, helse, medier og kommunikasjon, forbruk og kriminalitetsutvikling.

Publisert 6. juli 2017 12:41

Standardverket Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjuende utgave. Utgis nå i 3 bind. Bind 2 handler bl.a. om arbeidsutvikling, sosial ulikhet, skole og utdanning, innovasjons- og næringspolitikk og diskriminering.

Publisert 6. juli 2017 12:17

Det norske samfunn har kommet i ny utgave, nå i tre bind! Bind 1 handler bl.a. om befolkningsutvikling, bosetningsmønstre, kommuneutvikling, migrasjon, forsvar, bistandspolitikk og klima.

Publisert 5. juli 2017 14:26

Ivar Frønes, Helene Eng, Sigrun Ertesvåg og John Kjøbli har utforsket den populære intervensjons- og evidenstekningens utbredelse i ulike fagmiljøer, og setter den inn i en samfunnsmessig sammenheng i boka "Risiko intervensjon og evidens".

Forside bok
Publisert 24. mai 2017 13:34

Er Oslo «delt» eller ikke? Hva slags sosiale ulikheter kommer i kjølvannet av omfattende nasjonal og internasjonal innvandring? Boka Oslo - ulikhetenes by tilbyr en bred tilnærming til spørsmål om sosial ulikhet i Oslo.

Publisert 22. mai 2017 07:00

Er vi som befolkning blitt sykere og mindre motstandsdyktige overfor livspåkjenninger enn tidligere?

Publisert 1. mai 2017 07:00

Er psykologprofesjonen tjent med å logre for et liberalistisk menneskesyn, der mer individuell behandling er den primære løsningen på samfunnets helseutfordringer?

Publisert Apr. 10, 2017 11:15 AM

Edited by Elin Haugsgjerd Allern and Tim Bale

Publisert 13. mars 2017 06:00

Hva bestemmer våre beslutninger og hvor gode er de?

Publisert 9. mars 2017 09:59

Samira Martys Titel wirft einen Blick auf ein Verhältnis, das von Unterdrückung und dem Widerstand geprägt ist.

Presentation von Promedia Verlag