Artikler - Side 9

Publisert Dec. 16, 2015 4:35 PM

Nils Christian Framstad

Publisert Dec. 16, 2015 4:34 PM

Lori L. Heise, Andreas Kotsadam

Publisert Dec. 16, 2015 4:29 PM

Thor O. Thoresen and Trine E Vattø

Publisert Dec. 16, 2015 4:14 PM

Petter Osmundsen, Magne Emhjellen, Thore Johnsen, Alexander Kemp, Christian Riis

Publisert Dec. 16, 2015 2:16 PM

Vladimir E. Krivonozhko, Finn R. Førsund, Andrey V. Lychev

Publisert Dec. 15, 2015 4:26 PM

Alfonso A. Irarrazabal, Andreas Moxnes, Luca David Opromolla

Publisert Dec. 15, 2015 4:18 PM

Sara Cools, Simen Markussen and Marte Strøm

Publisert Dec. 15, 2015 2:59 PM

Tanguy Isaac and Paolo G. Piacquadio

Publisert Dec. 15, 2015 2:39 PM

Karen Evelyn Hauge, Kjell Arne Brekke, Lars-Olof Johansson, Olof Johansson-Stenman, Henrik Svedsäter

Publisert Dec. 15, 2015 2:34 PM

Steven Callander and Bård Harstad

Publisert Dec. 15, 2015 2:29 PM

Sanjeev Goyal, Adrien Vigier

Publisert Dec. 15, 2015 2:24 PM

Geir Godager, Tor Iversen, Ching-to Albert Ma

Publisert Dec. 15, 2015 2:11 PM

Finn R. Førsund, Dag Fjeld Edvardsen, Sverre A. C. Kittelsen

Publisert Dec. 15, 2015 2:00 PM

Nils Christian Framstad and Jon Strand

Elsevier
Publisert Dec. 10, 2015 3:04 PM

Fabio V. De Blasio, Lee Hsiang Liow, Tore Schweder, Birgitte Freiesleben De Blasio

Springer
Publisert Dec. 10, 2015 1:34 PM

Olav Bjerkholt

Cambridge University Press
Publisert Dec. 10, 2015 1:28 PM

Olav Bjerkholt

Oxford Journals
Publisert Dec. 10, 2015 1:21 PM

Erik Biørn and Hild-Marte Bjørnsen

Mohr Siebeck
Publisert Dec. 10, 2015 11:15 AM

Pedro Barros, Steffen Hoernig, and Tore Nilssen

John Wiley & Sons Ltd
Publisert Dec. 10, 2015 11:07 AM

Andre Kallåk Anundsen

Publisert Nov. 27, 2015 12:00 AM

Jon Vislie

Publisert 26. nov. 2015 12:32

I tidsskriftet Advances in Life Course Research har Torkild H. Lyngstad og Torbjørn Skardhamar publisert en artikkel om familienettverk, kriminalitet og familiedanning. Den inngår i en voksende samfunnsvitenskapelig litteratur om betydningen av utvidede familienettverk som sosiologiske utfall. Lyngstad og Skardahamar studerer i artikkelen betydningen av kriminalitet i slike nettverk, og hvilken rolle det spiller for egen familieetablering.

Mer info og fulltekst på www.sciencedirect.com

Publisert 26. nov. 2015 12:26

Sammen med Jukka Savolainen og Kjersti N. Aase har Torbjørn Skardhamar og Torkild Hovde Lyngstad publisert en artikkel i tidsskriftet Crime & Justice. Artikkelen gir en oppdatert kunnskapsstatus for livsløpsforskningens hovedfunn, nemlig at ekteskaps- og samlivsinngåelse fører til reduksjon i kriminalitet og avslutning på kriminelle karrierer. Kunnskapen på dette feltet er mye mindre solid enn hva man skulle tro fra enkelte omtaler.

mer info og fulltekst på www.jstor.org

Publisert 5. okt. 2015 07:00

Depresjon er pekt ut som den fremste folkesykdommen for kommende generasjoner. Likevel er unge voksnes opplevelser av samtidens kulturelle idealer lite undersøkt.

Journal of Economic Studies
Publisert Sep. 23, 2015 3:09 PM

Dag Olaf Kolsrud and Ragnar Nymoen