Artikler - Side 9

Springer
Publisert Dec. 10, 2015 1:34 PM

Olav Bjerkholt

Cambridge University Press
Publisert Dec. 10, 2015 1:28 PM

Olav Bjerkholt

Oxford Journals
Publisert Dec. 10, 2015 1:21 PM

Erik Biørn and Hild-Marte Bjørnsen

University of Chicago Press
Publisert Dec. 10, 2015 1:12 PM

Marco Battaglini and Bård Harstad

Mohr Siebeck
Publisert Dec. 10, 2015 11:15 AM

Pedro Barros, Steffen Hoernig, and Tore Nilssen

John Wiley & Sons Ltd
Publisert Dec. 10, 2015 11:07 AM

Andre Kallåk Anundsen

ISF
Publisert Dec. 10, 2015 10:58 AM

Karsten Albæk, Rita Asplund, Erling Barth, Lena Lindahl, and Kristine von Simson

Springer
Publisert Dec. 10, 2015 10:49 AM

Rolf Aaberge and Magne Mogstad

Elsevier
Publisert Dec. 10, 2015 10:42 AM

Rolf Aaberge and Andrea Brandolini

Publisert Nov. 27, 2015 12:00 AM

Jon Vislie

Publisert 26. nov. 2015 12:32

I tidsskriftet Advances in Life Course Research har Torkild H. Lyngstad og Torbjørn Skardhamar publisert en artikkel om familienettverk, kriminalitet og familiedanning. Den inngår i en voksende samfunnsvitenskapelig litteratur om betydningen av utvidede familienettverk som sosiologiske utfall. Lyngstad og Skardahamar studerer i artikkelen betydningen av kriminalitet i slike nettverk, og hvilken rolle det spiller for egen familieetablering.

Mer info og fulltekst på www.sciencedirect.com

Publisert 26. nov. 2015 12:26

Sammen med Jukka Savolainen og Kjersti N. Aase har Torbjørn Skardhamar og Torkild Hovde Lyngstad publisert en artikkel i tidsskriftet Crime & Justice. Artikkelen gir en oppdatert kunnskapsstatus for livsløpsforskningens hovedfunn, nemlig at ekteskaps- og samlivsinngåelse fører til reduksjon i kriminalitet og avslutning på kriminelle karrierer. Kunnskapen på dette feltet er mye mindre solid enn hva man skulle tro fra enkelte omtaler.

mer info og fulltekst på www.jstor.org

Publisert 5. okt. 2015 07:00

Depresjon er pekt ut som den fremste folkesykdommen for kommende generasjoner. Likevel er unge voksnes opplevelser av samtidens kulturelle idealer lite undersøkt.

Journal of Economic Studies
Publisert Sep. 23, 2015 3:09 PM

Dag Olaf Kolsrud and Ragnar Nymoen

CEPR Discussion Paper
Publisert Sep. 23, 2015 2:59 PM

Esther Ann Bøler, Beata Smarzynska Javorcik, and Karen Helene Ulltveit-Moe

Oxford Bulletin of Economics and Statistics
Publisert Sep. 23, 2015 2:51 PM

Ragnar Nymoen and Victoria Sparrman

Journal of Productivity Analysis
Publisert Sep. 23, 2015 2:18 PM

Finn Førsund, Vladimir E. Krivonozhko, and Andrej Lychev

Population and Environment
Publisert Sep. 23, 2015 2:04 PM

Solveig Glestad Christiansen and Vegard Skirbegg

Journal of Health Economics
Publisert Sep. 23, 2015 1:30 PM

Geir Godager, Tor Iversen, and Ching-To Albert Ma

Publisert 23. sep. 2015 13:16

This article by Arnd Schneider discusses collaborative projects and cooperations between artists and anthropologists as part of a hermeneutic field and argues that to be on speaking terms a mutual recognition of difference is crucially neccessary.

 Read this open access article in full text here

Journal of the European Economic Association
Publisert Sep. 22, 2015 1:23 PM

Andreas Müller, Kjetil Storesletten, and Fabrizio Zilibotti

The American Economic Review
Publisert Sep. 22, 2015 10:37 AM

Esther Ann Bøler, Andreas Moxnes, and Karen Helene Ulltveit-Moe

Journal of the European Economic Association
Publisert Sep. 22, 2015 10:23 AM

Francesco Lancia and Alessia Russo

The Economic Journal
Publisert Sep. 22, 2015 10:05 AM

Anirban Mitra and Shabana Mitra

Journal of European Economic Association
Publisert Sep. 22, 2015 9:48 AM

Erling Barth and Karl Ove Moene